Thứ sáu, 21/01/2022, 20:02 [GMT+7]

Duy trì và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

Thứ ba, 25/12/2012 - 11:51'
(BLC) – Để đơn giản các thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và triển khai áp dụng tại các phòng chuyên môn.

Hệ thống văn bản gồm: sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và 13 quy trình được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào 30/12/2011.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Trưởng Đoàn chuyên gia Công ty TNHH GIC Việt Nam (người bên trái) kiểm tra hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh.

Sau 1 năm áp dụng theo quy trình quản lý hệ thống chất lượng, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã nắm rõ trình tự, các bước thực hiện, làm việc khoa học và hiệu quả. Hệ thống văn bản được xây dựng sát với thực tế hoạt động giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiết kiệm thời gian, quản lý tốt hơn các quá trình thực hiện công việc tại cơ quan.

Sau khi kiểm tra, đánh giá định kỳ hệ thống văn bản quản lý chất lượng: quy định, quy trình, biểu mẫu đang được áp dụng trong quá trình giải quyết công việc tại các đơn vị trong phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng; hồ sơ được thiết lập và lưu trữ theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008, Công ty TNHH GIC Việt Nam (Công ty được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định đánh giá hệ thống chất lượng của các cơ quan hành chính Việt Nam)đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục duy trì giấy chứng nhận đã cấp và yêu cầu: Văn phòng UBND tỉnh nên xem xét, lấy 1 số chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ phát triển kinh tế hàng năm làm mục tiêu chất lượng; chú ý sửa đổi, cải tiến quy trình, biểu mẫu khi thấy có quy định không phù hợp hoặc không thuận tiện cho quá trình giải quyết công việc; chú ý công tác đào tạo, gửi cán bộ tham dự khóa đào tạo cơ bản hoặc chuyên sâu bên ngoài về quản lý chất lượng…

 

Hoa Đá

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chống biến đổi khí hậu: Thực tế hay mơ hồ?
Trong suốt cả năm 2021, một loạt báo cáo mới đều đặn được Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đưa ra đã củng cố một thông điệp rõ ràng: Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe...
Nghị lực vượt khó của chị Dự
Không khuất phục trước hoàn cảnh, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chị Mào Thị Dự - hội viên phụ nữ ở bản Mường Mô 1, xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) thoát nghèo, trở thành điển hình của tổ chức hội...
Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư,...