Chủ nhật, 26/05/2024, 23:59 [GMT+7]

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Thứ tư, 31/01/2018 - 11:08'
 (BLC) - Công đoàn Bưu điện tỉnh có tổng số 262 CB, CNVC-LĐ sinh hoạt tại 10 công đoàn cơ sở thành viên, 26 tổ công đoàn. Thời gian qua Công đoàn đã có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động ổn định và có tăng trưởng. Từ đó CB, CNVC-LĐ an tâm công tác, nỗ lực vượt khó vươn lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 Theo đó, phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, CNVC-LĐ, ngay từ đầu năm, Công đoàn Bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động. Trong hội nghị, tập trung đi sâu nâng cao chất lượng và phát triển các dịch vụ, chất lượng tham mưu, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện quy chế phân phối tiền lương, đảm bảo quyền và lợi ích cho CB, CNVC-LĐ; thông qua quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các quy chế nội bộ được thảo luận dân chủ...


Công nhân viên Bưu điện tỉnh đóng gói bưu phẩm trước khi chuyển phát.

Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn với nhiều hình thức truyên truyền đa dạng, phù hợp, đạt kết quả. Tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, giáo dục bản chất giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thông qua các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước với các hình thức: sinh hoạt kỷ niệm, toạ đàm, hội thảo, lồng ghép với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao… tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Việc làm của CB, CNV-LĐ được giữ vững và ổn định thu nhập có tăng trưởng. Các chế độ, chính sách đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ định kỳ, điều dưỡng hàng năm được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức và duy trì. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn xây dựng phương án đổi mới tổ chức sản xuất, hợp lý hóa mạng lưới, phát triển dịch vụ, kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát, phân phối truyền thông… nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo cho CB, CNV-LĐ có đủ việc làm và thu nhập ổn định.

Tham gia xây dựng các Quy chế, cơ chế chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động như: thoả ước lao động tập thể; Quy chế tuyển dụng lao động, đào tạo; Quy chế tiền lương; quy định quản lý và sử dụng quỹ HT&KK tập trung; quan tâm chăm lo đến lao động nữ về điều kiện làm việc, môi trường sinh hoạt, hoàn cảnh gia đình, chế độ thai sản, chế độ con nhỏ dưới 60 tháng tuổi… Phát huy chức năng nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, giám sát, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách liên quan đến cán bộ đoàn viên như nâng lương, nâng bậc nghề, thanh toán các chế độ BHYT, BHXH, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CB, CNV- LĐ; chú trọng trong công tác hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị.

Công đoàn đã làm tốt công tác hiếu hỷ; tổ chức cho đoàn viên đi tham quan. Hoạt động từ thiện, nhân đạo được triển khai thực hiện có hiệu quả; mỗi CB, CNV-LĐ mỗi tháng ủng hộ 20.000 đồng chung tay xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã, năm 2017 đã đóng góp trên 30 triệu đồng; tiếp tục phát huy truyền thống nhân đạo, uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt việc đóng góp các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam... ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ trên 60 triệu đồng. Tổ chức khen thưởng các cháu học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và trợ cấp kịp thời cho cho CB, CNV- LĐ, tặng quà các cháu trong dịp lễ, tết hơn 12 triệu đồng.

Công tác tham gia xây dựng Đảng được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, tổ chức cho đoàn viên góp ý kiến cho đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, tham gia góp ý xây dựng đảng. Phong trào thi đua “Đoàn viên công đoàn, người lao động thi đua làm theo lời Bác dặn cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu” gắn liền với nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2017, được biểu dương tập thể 1 tập thể; 2 cá nhân được tặng giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Túy – Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh cho biết: Xác định thi đua là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua góp phần tích cực vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị khi thực hiện thành công các đợt thi đua. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn được đẩy mạnh, điển hình như phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bưu điện-Văn hóa xã năm 2017”; “Nâng cao chất lượng mạng lưới và các dịch vụ” của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến năm 2020; “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp”; Chương trình thi đua “Bùng cháy sức xuân” dành cho BĐ-VHX; Thi đua bán hàng dịch vụ EMS; Chương trình “VMG chào VNPost-Thay lời muốn nói”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,... Từ các phong trào thi đua đã xây dựng đội ngũ CB, CNV-LĐ Bưu điện tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng kinh doanh, bán hàng chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, năng suất lao động và đem lại sự hài lòng cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính. Nhất là tạo nền tảng, sân chơi để CB, CNV-LĐ có thêm điều kiện để phấn đấu về mọi mặt. Năm 2017, công đoàn giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến. Vận động CB, CNV-LĐ đề xuất các giải pháp, ý tưởng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng mạng lưới, chất lượng quản lý, điều hành SXKD, về bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giữ và mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí. Hiện có 4 sáng cải tiến, 12 chiến sỹ thi đua cơ sở được Hội đồng khoa học kỹ thuật Bưu điện tỉnh công nhận. Việc phát động các công trình, sáng kiến, cải tiến các đề tài, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện có nề nếp. Nhiều đơn vị đã áp dụng hiệu quả, tạo ra lợi nhuận, đặc biệt khi tham gia vào các đợt thi đua bán hàng, người lao động làm việc hăng say hơn, năng suất lao động được nâng lên, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo đòn bẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh năm 2017.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của đội ngũ CB, CNV-LĐ, năm 2017 Bưu điện tỉnh đã cơ bản thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tổng doanh thu phát sinh đạt 56.066 triệu đồng, đạt 133% so với kế hoạch giao, tăng trưởng 68% so với năm 2016. Năng suất lao động đạt 394 triệu đồng/người/năm. Đây là nền tảng để thời gian tới Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB, CNV-LĐ hiểu rõ tình hình thực tế, những khó khăn, thách thức của Bưu điện tỉnh trong sản xuất kinh doanh trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Giáo dục cho người lao động biết quý trọng vị trí công việc, ý thức rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp nêu tinh thần trách nhiệm cao, ý chí phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong SXKD nhằm góp phần vào sự ổn định và thúc đẩy phát triển của đơn vị. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm của Tổng công ty đẩy mạnh hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập của đoàn viên và người lao động. Chú trọng đẩy mạnh chương trình thi đua “Nâng cao hiệu quả hoạt động BĐ-VHX năm 2018”, tiến tới tổng kết 20 năm triển khai xây dựng BĐ-VHX. Duy trì sự ổn định của các dịch vụ truyền thống, dịch vụ lõi, phát triển thêm dịch vụ mới. Phát huy lợi thế sẵn có về mạng lưới Bưu chính chuyển phát, mặt bằng, địa điểm kinh doanh....

Thanh Vân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...