Thứ ba, 05/03/2024, 08:58 [GMT+7]
UBND huyện Phong Thổ:

Sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, 07/07/2023 - 08:44'
(BLC) - Hội nghị được UBND huyện Phong Thổ tổ chức sáng 6/7. Đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thủ tục hành chính (TTHC). Thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; tổ chức nghiên cứu đánh giá và tổng hợp phương án đơn giản hóa các quy định TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC không phù hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đơn giản hóa TTHC.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện có 10/13 phòng chuyên môn thuộc huyện có TTHC, 3 cơ quan ngành dọc và 17 đơn vị xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông toàn huyện là 4.001 hồ sơ. Trong đó, riêng giải quyết đúng hạn và trước hạn là 3.927 hồ sơ; 2.071 hồ sơ nhận trực tuyến; 701 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến; 34 hồ sơ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

6 tháng cuối năm, UBND huyện Phong Thổ yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC. Trọng tâm là thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng tiến độ, thời gian đề ra. Giải quyết hồ sơ theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng trễ hạn hoặc hướng dẫn thành phần hồ sơ không đầy đủ, không để công dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà, tốn kém. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân và tổ chức thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Trần Bảo Trung – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực: tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức; phân cấp, ủy quyền; quản lý đất đai, môi trường; quy hoạch, xây dựng; tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản... kịp thời phát hiện và hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật cho phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư vào thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn. Triển khai có hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Bảo Trung – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ trao cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho xã Bản Lang.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ trao Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho xã Bản Lang.

Trong dịp này, UBND huyện Phong Thổ cũng tiến hành phân tích chỉ số CCHC của huyện năm 2022 và công bố chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2022; sơ kết tổ công tác Đề án 06; 1 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; 4 tập thể, 8 cá nhân được UBND huyện Phong Thổ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bấp bênh nghề trồng hoa
Hiện nay, thành phố Lai Châu có 81,05ha hoa hồng, tập trung ở các xã: San Thàng, Sùng Phài và phường Đông Phong, Quyết Thắng. Tuy nhiên do cung vượt cầu, sức mua giảm, người trồng hoa gặp nhiều...
Hà Diệu Linh: “Học sinh 3 tốt”
(BLC) - Vừa qua, em Hà Diệu Linh học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (Đạo đức tốt – Học tập...