Thứ sáu, 19/07/2024, 00:47 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 27/10/2022 - 10:03'
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” là diễn đàn để các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá thực tiễn và bàn các giải pháp mới, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới.

 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: Đình Tăng).

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: Đình Tăng).

Sáng 26/10, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng và Trường Chính trị Thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo, đem lại những hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn TP vẫn còn một số mặt hạn chế; các hoạt động tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, nội dung tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin, chưa đi vào chiều sâu, sắc sảo; công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc thiếu chủ động nên hoạt động định hướng, tuyên truyền còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trên không gian mạng chưa đáp ứng được những yêu cầu; chưa có những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng trên địa bàn Thành phố…

Cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” là diễn đàn để các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá thực tiễn và bàn các giải pháp mới, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới”- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Về mặt lý luận, hội thảo cần tập trung phân tích, làm rõ toàn diện các khía cạnh của nội hàm “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Từ lý luận đó, chúng ta phải xác định rõ và hệ thống hóa những điểm mới, sáng tạo lý luận của Đảng ta về con đường phát triển đất nước để làm cơ sở, dữ liệu lý luận khoa học phục vụ tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời, xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ đối với công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 35 nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương, TP đến cơ sở, tránh trùng lắp với những nhiệm vụ chính trị khác.

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức thông qua các hoạt động trực tiếp, truyền thống thì hiện nay đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng tư tưởng, hoạt động của người dân trên không gian mạng. “Hiện trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội, vì vậy rất cần có các giải pháp thích ứng với những thay đổi, phát sinh trên môi trường này: Một mặt phải khai thác và dựa vào mạng xã hội để tuyền truyền, lan tỏa thông tin tích cực, một mặt phải quản lý được hoạt động của người dân trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh thành phố đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng phát sinh những hạn chế cần giải quyết”- đồng chí lưu ý  đồng thời cho rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên, thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Cùng với các lưu ý trên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cũng đề nghị Hội thảo quan tâm đề xuất các giải pháp xây dựng được đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục có chất lượng, có chuyên môn, có bản lĩnh chính trị và lý luận sâu sắc tại các cấp; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, diễn biến, tâm trạng xã hội. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng hết sức lưu ý và triển khai nghiêm túc Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 25/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị”, xem việc rà soát, đấu tranh, cảm hóa là việc làm thường xuyên nhằm ngăn ngừa, không để cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, tự diễn biến, tự chuyển hóa với mức độ ngày càng cao; chủ động thông báo, đề xuất cấp có thẩm quyền để có biện pháp đấu tranh, cảm hóa đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng (nếu có); lưu ý đánh giá đúng mức độ, tính chất để theo dõi, đấu tranh, cảm hóa, trên tinh thần không nâng quan điểm, không làm phức tạp hóa, không đẩy đối tượng về phía đối lập.

Báo chí dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội

Khẳng định vai trò của báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị: Hội thảo cần đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí đối với nội dung: Báo chí cách mạng phải không ngừng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại để giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt sứ mệnh truyền thông: “Đồng hành và phản biện”, dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin đến người dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận; phát huy thế mạnh của các loại hình báo chí trên mạng Internet, kể cả phát thanh, truyền hình trực tuyến.

Quang cảnh tại Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: Đình Tăng).

Quang cảnh tại Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: Đình Tăng).

Trong khi đó, với hệ thống giáo dục trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo quan tâm thảo luận phát huy vai trò của hệ thống giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên trên ghế nhà trường; cùng với đó là sự tham gia phối hợp của đoàn thanh niên các cấp nói riêng và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung trong công tác giáo dục, quản lý, định hướng đối với đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn TP hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề, nội dung như: Thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục góp phân bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các ý kiến tập trung làm rõ những vướng mắc, bất cập và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Vấn đề đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, trang bị kỹ năng nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay; vấn đề bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; công tác phối hợp của các đơn vị, cơ quan chuyên môn trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong việc xử lý các điểm nóng, các vụ việc gây bức xúc nhằm ổn định nhận thức tư tưởng trong Nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch…

Cập nhật Thứ tư, 26/10/2022 13:15 (GMT+7)/ Đình Tăng/https://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.