Thứ hai, 27/05/2024, 00:52 [GMT+7]

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Thứ ba, 16/04/2024 - 18:48'
(BLC) - Sáng 16/4, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW (Chỉ thị 38) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.

Hội nghị được trực tuyến từ Trung ương đến các huyện, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu BHXH tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Lai Châu...

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương, lan tỏa đến người dân. BHXH Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao tại Chỉ thị số 38, cụ thể: Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và người tham gia về vị trí, vai trò và ý nghĩa của BHYT. Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT. Đổi mới công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền về BHYT. 

 

n

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Kết quả công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để pháp quy hóa Chỉ thị: Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT, cơ quan BHXH nắm bắt rõ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nên thường xuyên, chủ động đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chính sách, pháp luật, tổng hợp từ địa phương tới Trung ương về những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đánh giá tác động, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cho phù hợp. Cùng với đó, ngành BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng (đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương); các bộ, ban, ngành; tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương để tuyên truyền phổ biến Chỉ thị và chính sách BHYT tạo sự ủng hộ, đồng thuận của toàn xã hội trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách.

Độ bao phủ BHYT đã tăng nhanh và phát triển bền vững. Trước khi Ban Bí thư có Chỉ thị 38, năm 2008, toàn quốc mới chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số. Đến năm 2023 đã có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số. Bên cạnh số người tham gia BHYT đạt mục tiêu của Chính phủ đề ra, công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được thực hiện hiệu quả. Quỹ BHYT được cân đối thu - chi; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Hàng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người KCB, quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng. Năm 2023 có trên 174 triệu lượt KCB BHYT. Hệ thống KCB BHYT được tổ chức tốt từ Trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở KCB công lập và tư nhân đã tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ KCB của người có thẻ BHYT.

Công tác giám định, công tác thanh tra, kiểm tra đã có những thay đổi cơ bản trong hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng quỹ BHYT. Trong đó, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.  Qua đó, phát hiện nhanh chóng, kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng hoặc sử dụng quỹ BHYT không hợp lý, góp phần giảm chi quỹ BHYT hàng nghìn tỷ đồng. Từ khi đưa vào triển khai, sử dụng (tháng 1/2017) đã góp phần giảm chi từ quỹ BHYT qua các năm gần 10.000 tỷ đồng, góp phần phục vụ nhân dân KCB trong những trường hợp cần thiết hơn. Số dư quỹ BHYT được duy trì ổn định bền vững (trước khi có Chỉ thị 38, vào năm 2009, quỹ BHYT mất cân đối thu - chi với số tiền là 2.444 tỷ đồng thì đến năm 2015, lũy kế kết dư đạt 49.330 tỷ đồng; đến hết năm 2023, kết dư Quỹ BHYT đạt 57.284 tỷ đồng)  

Về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số của ngành BHXH tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi BHYT cho người tham gia BHYT để người dân được bảo vệ, chăm sóc, KCB, nâng cao sức khỏe. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng CCCD thay thẻ BHYT để làm thủ tục KCB BHYT, góp phần rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Về cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH đã giảm từ 115 TTHC (2015) xuống còn 25 TTHC (2023); trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH 24/7).

Trong thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung như sau: Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT.

Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người tham gia BHYT hộ gia đình; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHYT cho người tham gia. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT. Quản lý an toàn, hiệu quả các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường công tác giám định BHYT, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giám định BHYT; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện chính sách BHYT; từng bước thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ, chính sách. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, thống kê, khảo sát, lập danh sách tham gia BHYT hộ gia đình, quản lý và cấp thẻ BHYT tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC về BHYT. Hoàn thiện hệ thống các phần mềm, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...