Thứ ba, 18/01/2022, 19:55 [GMT+7]
  1. Trang chủ
  2. Chính sách - Quyết định mới

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

(BLC) – Ngày 18/8, Tỉnh uỷ Lai Châu ban hành Công văn số 316-CV/TU về việc Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

(BLC) -Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành công văn Số 309-CV/TU về Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm...

Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ, ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TƯ, ngày...

Hồ sơ, thủ tục để hưởng hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(BLC) – Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2528/UBND-VX về việc thực hiện Văn bản số 5553/VPCP-KGVP của Văn phòng Chính phủ về một số điểm...

Ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19

(BLC) - Ngày 18/8, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 2530/UBND-VX về việc ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng...

Lai Châu: Thực hiện cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(BLC) - Ngày 16/8, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 182 /CV-BCĐ về cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Yêu cầu 10 bộ rà soát, sửa đổi ngay các quy định cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 5609/VPCP-PL ngày 14-8-2021 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc tiếp tục rà soát, sửa...

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 54/ĐĐBQH-VP ngày 11/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu về việc thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa...

Tài liệu hỏi - đáp các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(BLC) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành bộ Tài liệu hỏi - đáp các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ...
Chống biến đổi khí hậu: Thực tế hay mơ hồ?
Trong suốt cả năm 2021, một loạt báo cáo mới đều đặn được Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đưa ra đã củng cố một thông điệp rõ ràng: Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe...
Nghị lực vượt khó của chị Dự
Không khuất phục trước hoàn cảnh, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chị Mào Thị Dự - hội viên phụ nữ ở bản Mường Mô 1, xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) thoát nghèo, trở thành điển hình của tổ chức hội...
Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư,...