Thứ hai, 02/10/2023, 07:18 [GMT+7]

Cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ sáu, 20/08/2021 - 15:58'
Để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Than Uyên đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên tập trung xây dựng ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 11 kế hoạch cụ thể. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế cơ sở, có tính khả thi cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo xã Phúc Than (huyện Than Uyên) thăm mô hình chăn nuôi bò của người dân bản Nà Phái.

Đồng chí Hoàng Hữu An - Bí thư Huyện ủy Than Uyên cho biết: “Đảng bộ huyện quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị phải đi đầu trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Chú trọng tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết bám sát vào sự chỉ đạo của tỉnh, tình hình, điều kiện, lợi thế thực tiễn của huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết, đề án, kết luận trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII quyết định, lãnh đạo triển khai. Theo đó, UBND huyện cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động thành kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức quán triệt triển khai chương trình hành động; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung chương trình hành động lồng ghép giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Than Uyên đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm và 2 chương trình trọng điểm. Trong đó, xác định mục tiêu hướng đến cuối nhiệm kỳ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu này được coi là "điểm nhấn" của nhiệm kỳ, là định hướng quan trọng cho hành động của Đảng bộ và Nhân dân. Theo đó, huyện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, trọng tâm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu tập trung; tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp vào đầu tư chế biến chè, mắc-ca, điện. Huy động, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng giao thông nội đồng.

“Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đi đôi với đó là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường đối thoại với Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại phương. Đây là những tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” - đồng chí Hoàng Hữu An cho biết thêm.

Từ việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Đảng bộ huyện Than Uyên sẽ góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn. Qua đó, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Vẫn khó xuất khẩu lao động
Nhằm giảm nghèo bền vững, công tác liên kết, giải quyết việc làm theo hướng xuất khẩu lao động (XKLĐ) được huyện Mường Tè đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, số lượng người...
A Chờ làm giàu
Câu chuyện về anh Giàng A Chờ ở bản Nậm Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đang được bà con tìm đến học hỏi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...