Thứ ba, 05/03/2024, 08:35 [GMT+7]

Chủ động triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống (*)

Thứ sáu, 08/12/2023 - 21:16'
(BLC) - Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Laichau Online trích phát biểu.

b

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất nhận định:

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa bàn tỉnh, thiên tai, thời tiết, hạn hán, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong bối cảnh đó các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển, các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được mở rộng. Du lịch được phục hồi và phát triển mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có chuyển biến tích cực. Phòng, chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ, ổn định đời sống cho nhân dân. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao với quy mô lớn. Chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả cao. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo, đánh giá bối cảnh, tình hình của năm 2024, HĐND tỉnh đã thống nhất mục tiêu chung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương khắc phục những hạn chế, khẩn trương cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào Kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 10 Nghị quyết thường kỳ và 14 Nghị quyết chuyên đề. Đây là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vừa cụ thể hóa kịp thời các quy định mới của Trung ương, vừa ban hành mới và sửa đổi bổ sung các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai và chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể đến cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, đảm bảo các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đến được với người dân và doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh về kết quả kỳ họp, nhất là những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết để nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Song dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những thời cơ thuận lợi và đồng thời cũng đan xen những khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo sự bứt phá mạnh mẽ để phấn đấu về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo kế hoạch đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sơ kết các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thống nhất, phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện.

Tập trung rà soát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng trong quy hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hai là, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai Đề án Phát triển Sâm Lai Châu theo Chương trình của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, quản lý chặt chẽ nguồn giống, thực hiện trồng mới rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Triển khai thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, quan tâm xây dựng bản nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực cho các xã, huyện xác định đạt chuẩn trong giai đoạn 2020 - 2025. Phát triển các sản phẩm OCOP, tăng số lượng nhưng phải đi đôi với nâng cao chất lượng và tính bền vững của các sản phẩm OCOP trên thị trường.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ việc đầu tư, vận hành các dự án thủy điện; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch của tỉnh, nhất là các điểm du lịch đã khẳng định được thương hiệu; đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, tăng cường kết nối các tua, tuyến du lịch với các tỉnh lân cận. Qua thảo luận của các đại biểu cho thấy, năm 2023, mặc dù tốc độ tăng trưởng lượt khách du lịch rất cao, tuy nhiên, lợi ích kinh tế mang lại cho tỉnh thông qua dịch vụ lưu trú, kinh doanh…còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng của tỉnh; thực tế cũng cho thấy, một số điểm du lịch hiệu quả hoạt động chưa cao như Sì Thâu Chải, bản Thẳm, bản Vàng Pheo; phát triển bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ sau khi được giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN còn hạn chế…

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào tỉnh. Quản lý, điều hành tài chính, ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, trong đó, khai thác triệt để các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu thu ngân sách 3000 tỷ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và phân bổ nguồn vốn ngay sau khi đủ điều kiện để sớm triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 9729/BKHĐT-TH, ngày 21/11/2023. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng. Để làm tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố phải thực sự vào cuộc, quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân, đơn vị nào làm tốt thì kịp thời biểu dương, đơn vị nào làm chậm trễ, thiếu trách nhiệm thì phải kiểm điểm, phê bình ngay, công trình, dự án nào không giải ngân được thì có thể xem xét dừng, điều chuyển sang các dự án khác có tính khả thi cao hơn, hiệu quả hơn.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo; khẩn trương triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thăng hạng các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Qua ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, hiện nay đi xuất khẩu lao động chính ngạch mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân, nhiều địa phương trong tỉnh có số người đi xuất khẩu lao động tăng, góp phần hiệu quả trong giảm nghèo. Hiện nay, tỉnh cũng đã có thỏa thuận với các địa phương Hàn Quốc về xuất khẩu lao động, đề nghị các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, các địa phương phối hợp tốt trong việc rà soát nhu cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động phù hợp. Tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh vào đầu tháng 01/2024. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Bốn là, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở; kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ đối ngoại với đối tác truyền thống và mở rộng hợp tác với các đối tác mới, nhất là trong các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu lao động… Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương nước ngoài, các thôn, bản, đồn trạm hữu nghị hai bên  biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Năm là, chuẩn bị đón năm mới 2024 và Tết cổ truyền của dân tộc, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 28/11/2023 của Ban Bí thư và Công văn số 1675-CV/TU, ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; thực hiện tốt các các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân các dân tộc, góp phần mang đến khí thế, động lực mới cho triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cảm ơn các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2023, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành sớm và vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chúc các vị đại biểu và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bấp bênh nghề trồng hoa
Hiện nay, thành phố Lai Châu có 81,05ha hoa hồng, tập trung ở các xã: San Thàng, Sùng Phài và phường Đông Phong, Quyết Thắng. Tuy nhiên do cung vượt cầu, sức mua giảm, người trồng hoa gặp nhiều...
Hà Diệu Linh: “Học sinh 3 tốt”
(BLC) - Vừa qua, em Hà Diệu Linh học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (Đạo đức tốt – Học tập...