Thứ tư, 24/07/2024, 13:52 [GMT+7]

Hội Nông dân huyện Tam Đường học và làm theo lời Bác

Thứ năm, 25/05/2023 - 21:50'
(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, những năm qua, Hội Nông dân huyện Tam Đường không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, gắn việc học Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Qua đó, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân.

Xác định học và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể, thời gian qua, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở hội và hội viên.

Hàng năm, 100% cán bộ hội từ huyện đến cơ sở tham gia học tập nội dung Kết luận số 01 -KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến và thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp ban chấp hành.

phát triển kinh tế

Học và làm theo Bác, bà Tăng Thị Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Đội 4, xã Hồ Thầu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong 2 năm, tổ chức được 390 buổi tuyên truyền cho 17.550 lượt người tham gia. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội định kỳ hàng quý; tuyên truyền trên trang facebook, zalo của Hội Nông dân; thông qua các câu lạc bộ nông dân, hội thi, hội nghị…

Từ đó, việc học và làm theo Bác góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân. Thông qua các hội nghị học tập, quán triệt về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, 2 năm qua, 100% tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký các nhiệm vụ đột phá, các mô hình tiêu biểu thông qua các phong trào thi đua, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong thực tiễn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Tại cấp cơ sở, mỗi cơ sở hội tổ chức đăng ký 1 nhiệm vụ đột phá, 1 mô hình tiêu biểu để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra, hội còn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với 3 phong trào thi đua lớn để động viên cán bộ, hội viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đặc biệt, thời gian qua “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội tập trung thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Năm 2022, có 803 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: cấp cơ sở 572 hộ, cấp huyện 215 hộ, cấp tỉnh 15 hộ và cấp trung ương 1 hộ. Một số gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế gia đình như: ông Quyết Đức Đán - hội viên nông dân bản Hoa Vân (xã Bình Lư); bà Tăng Thị Hạnh - hội viên nông dân bản Đội 4 (xã Hồ Thầu); ông Nông Văn Đức - hội viên nông dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang)…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Nông dân huyện Tam Đường đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân ngày càng nâng lên.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản gương mẫu
Đến bản Chang Chảo Pá (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) hỏi ông Phùng Mé Chờ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận của bản, ai cũng biết. Bởi ông là tấm gương điển hình, hết mình với công việc, với nhân dân.
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.