Thứ sáu, 24/09/2021, 03:54 [GMT+7]

Hội nghị Báo cáo viên huyện Than Uyên tháng 8

Thứ ba, 03/08/2021 - 08:21'
(BLC) - Hội nghị được Huyện ủy Than Uyên tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ cấp huyện đến cấp cơ sở chiều nay (2/8).

Các đồng chí: Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện, báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội huyện, các xã, thị trấn… dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt, triển khai đến đại biểu nội dung: Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 30/6/2021 của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 111-KL/TU, ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở" giai đoạn 2021 - 2025.  

Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 01/7/2021 của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 112-KL/TU, ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn" đến năm 2025. Chương trình hành động số 11-CTr/HU, ngày 28/6/2021 của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 06/7/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình hành động số 1632/CTHĐ-UBND, ngày 22/6/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Than Uyên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Than Uyên.

Ngoài ra, các đại biểu được tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Quy định số 01-QĐ/BNCTU, ngày 19/7/2021 của Ban Nội chính tỉnh quy định quy trình xác minh đối với đơn khiếu nại, tố cáo; thông tin phản ánh phạm trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch số 2116/KH-UBND, ngày 22/7/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Kế hoạch số 2103/KH-UBND, ngày 27/7/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Công văn số 294-CV/TU, ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Thông tin thời sự tình hình trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành…

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bài 3: Cần xác định chiến lược lâu dài cho nông sản Lai Châu
(BLC) - Để nông nghiệp Lai Châu phát triển bền vững, có thương hiệu riêng, giúp cho hàng ngàn hộ dân có công ăn việc làm ổn định. Tỉnh đang khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) có chiến...
V- “Dù ai nói ngả nói nghiêng...”(tiếp theo và hết)
Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú...
Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - đó là những đức tính nổi bật của chị...
Cần chấm dứt tình trạng thả rông vật nuôi ngoài đường
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu nói chung và phường Quyết Tiến nói riêng xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi (đặc biệt là chó) thả rông ngoài đường và tại những nơi...