Thứ bảy, 22/06/2024, 03:32 [GMT+7]

Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 17/05/2024 - 12:02'
(BLC) - Sáng 17/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 140 điểm cầu, 4.260 đại biểu.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, MTTQ, Văn phòng Tỉnh uỷ, báo cáo viên trung ương tại tỉnh và cấp tỉnh...

Văn nghệ

Văn nghệ chào mừng hội nghị.

Tại điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, xã, phường, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; bí thư các chi bộ cơ sở, báo cáo viên, đại diện các gia đình được khen thưởng, biểu dương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024 nêu rõ: Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2023, 2024 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, có nhiều đổi mới. Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên đề định kỳ của các cơ quan, đơn vị.

Tích cực triển khai nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác theo chuyên đề hằng năm của tỉnh; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa vào các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các cơ sở.

Các gương điển hình học tập, làm theo Bác được kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, thiếu hiệu quả.

Đồng chí dục

Đồng chí Lê Đức Dục -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Thời gian qua, BTV Tỉnh uỷ, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo và nêu gương Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến từng ngõ xóm, từng nhà, từng cá nhân.

Đại diện

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham luận tại hội nghị.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, là hạt nhân để tiếp tục nhân rộng, lan tỏa trong xã hội. Những kết quả đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

23

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với các đại biểu.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tập trung làm rõ cách làm hay, việc làm tốt và kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cũng như đề xuất các giải pháp để tiếp tục có nhiều việc làm tốt trong học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

43

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực vào dịp toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang quyết tâm bứt phá trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, đồng thời yêu cầu: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác, nhất là người đứng đầu. Thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm; kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 35 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Dương - T.Trang - Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.