Thứ tư, 06/12/2023, 02:05 [GMT+7]

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy

Thứ năm, 21/09/2023 - 13:51'
(BLC) - Hội nghị được Tỉnh ủy tổ chức sáng 21/9 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự tại điểm cầu tỉnh.

Dự tại điểm cầu tỉnh còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thành phố; báo cáo viên trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố...

Tại điểm cầu các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; lãnh đạo HĐND, UBND; các phòng, ban, ngành các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp huyện... Tại điểm cầu cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) có 139 điểm cầu với gần 5.000 đại biểu tham dự hội nghị. Điểm cầu Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; báo cáo viên của đảng bộ; bí thư các chi, đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

B

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Hội nghị triển khai, phân tích những nội dung cơ bản trọng tâm, cốt lõi nhất và những điểm mới của các chỉ thị, quy định, kết luận: Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Lê Thị Hương

Đồng chí Lê Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW và Quy định số 114-QĐ/TW tại hội nghị.

Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW tại hội nghị.


Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

B

Đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ quán triệt Kết luận số 54-KL/TW tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững mục đích, yêu cầu và các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng tại các nghị quyết, quy định, kết luận. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ở từng cấp ngành, địa phương, đơn vị; góp phần đưa các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đức Tú - Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu vắc-xin tiêm chủng mở rộng: Nhiều mối lo
Những năm qua, việc cung cấp vắc-xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đảm trách. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, do thay đổi về cơ chế mua sắm...
Đam mê sáng tạo
Thấu hiểu những vất vả của người nông dân, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, anh Giang Văn Quý, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên không ngừng học hỏi, nghiên cứu và có nhiều...