Thứ bảy, 20/04/2024, 18:03 [GMT+7]

Bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ ba, 13/02/2024 - 09:47'
Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân, Công an tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); nâng cao nhận thức pháp luật, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.

Lai Châu là tỉnh có 20 dân tộc cùng chung sống, nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, một số hủ tục vẫn tồn tại. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân vẫn còn diễn ra; tội phạm về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để; các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; hoạt động của các tà đạo, đạo lạ… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Xác định công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung và bảo đảm ANTT trong vùng đồng bào DTTS nói riêng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và lâu dài, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt các nội dung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đưa đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đi báo công tại Ủy ban Dân tộc.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động” trong giải quyết các vấn đề từ sớm, từ xa, từ cơ sở, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên duy trì thực hiện “4 cùng” với nhân dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật. Chủ động gần dân, bám bản, sâu sát cơ sở kịp thời nắm bắt và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp các biện pháp ổn định tình hình tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”; giải quyết tốt tình hình tuyên truyền đạo trái pháp luật; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; hạn chế tình trạng di cư tự do, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Dấu ấn nổi bật năm 2023, Công an tỉnh đã kéo giảm 100% số người theo và số địa bàn bị ảnh hưởng; xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của tổ chức tà đạo “Giê Sùa” trên địa bàn tỉnh và “Bà cô Dợ” trên địa bàn huyện Sìn Hồ; tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở.
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn ANTT, nhất là trong vùng DTTS, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp cơ sở được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức sát hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi dân tộc; huy động đội ngũ cốt cán tham gia các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng nhân dân trong công tác tự phòng, tự quản về ANTT, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu thực hiện “4 cùng” với nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó có cán bộ DTTS, Công an Lai Châu luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, chiến sỹ là người DTTS. “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sỹ thường xuyên cập nhật thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục linh hoạt hơn để đồng bào dễ hiểu, dễ tiếp thu, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Từ đó, kịp thời tham mưu nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thấu hiểu vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm, chức sắc tôn giáo, lực lượng Công an thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ để tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục bà con hiểu và nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó cũng làm rõ vấn đề Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nhưng cũng sẽ nghiêm khắc xử lý đối với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tín ngưỡng cuồng tín, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, tập hợp, lôi kéo quần chúng chống lại Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2023, lực lượng Công an đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, tặng quà trên 5.000 lượt người có uy tín; tổ chức 2 đợt cho 90 người uy tín có thành tích xuất sắc gặp mặt, báo công với lãnh đạo Bộ Công an và tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị chức năng thường xuyên bám bản giúp đỡ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trong vùng đồng bào DTTS; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, thực hiện ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tốt mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong đồng bào DTTS, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.
Ngoài ra, Công an Lai Châu còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng đã được thực hiện. Tiêu biểu như: Để đồng bào DTTS ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám bản, năm qua, Công an tỉnh chủ trì tham mưu, phối hợp tập trung thực hiện mở đợt cao điểm 45 ngày đêm thực hiện Đề án 645 hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Phong Thổ.
Chỉ đạo các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giữ gìn phong tục truyền thống của dân tộc, không tin theo các tà đạo, đạo lạ; làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp đảm bảo ANTT các lễ hội của đồng bào DTTS.
Thời gian tới, tình hình trong nước và địa bàn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, công tác đảm bảo ANTT trong vùng đồng bào DTTS đặt ra cấp thiết và nặng nề. Lực lượng Công an Lai Châu sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo để củng cố niềm tin của đồng bào DTTS. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của đồng bào DTTS trong đảm bảo ANTT.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...