Thứ hai, 17/06/2024, 11:01 [GMT+7]

Tuổi trẻ Công an Nhân dân rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Thứ năm, 16/03/2023 - 16:25'
Tháng 3 hoa gạo thơm nồng trong tiết trời lập xuân, rạo rực bởi tinh thần xung kích của Tháng Thanh niên – Tuổi trẻ. Thanh niên Công an nhân dân nguyện nỗ lực phấn đấu rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; quyết tâm góp sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết 12 đề ra, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, xứng đáng lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

 Tuổi trẻ Công an nhân dân đã thi đua xung kích lập công; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

 Tuổi trẻ Công an nhân dân đã thi đua xung kích lập công; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.


Với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu.

Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, trong thư trả lời đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những nhiệm vụ của lực lượng Công an và đặc biệt Người chỉ rõ “Tư cách người Công an cách mệnh” qua  Sáu điều dạy Công an nhân dân: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng Công an nhân dân. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng: có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Đến nay, những điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn; là chuẩn mực về đạo đức, phương châm, hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong 75 năm qua. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hiện.

v

 Ngày hội “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn hết sức cao đẹp thường xuyên được Đoàn Thanh niên CAND tổ chức. 

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn đạt những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” (11/3/1948 - 11/3/2023) do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: Lực lượng Công an nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng; bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách; khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng.

Trong đó, lời huấn thị đặc biệt có ý nghĩa đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của tuổi trẻ Công an nhân dân. Thanh niên Công an nhân dân là lực lượng xung kích cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác công an; được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian qua, đại bộ phận thanh niên Công an nhân dân đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và của lực lượng Công an nhân dân; trung thành, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ; lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm khắc cốt ghi tâm trong quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Tuổi trẻ Công an nhân dân đã cụ thể hoá các phong trào thi đua lớn do Trung ương Đoàn và Bộ Công an phát động thành phong trào: “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với nội dung hai thi đua, hai tình nguyện: thi đua rèn đức luyện tài; thi đua xung kích lập công; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, các phong trào hành động của tuổi trẻ như “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức và duy trì thường xuyên, bám sát và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng lực lượng. Đoàn Thanh niên khối An ninh đã chủ động tham gia “Thanh niên xung kích đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái trên không gian mạng”, “Quản lý dữ liệu nghiệp vụ với đối tượng trên không gian mạng”. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức trên 100 chiến dịch tuyên truyền phản bác, viết bài trên mạng internet và báo chí; đưa hàng nghìn bài viết đăng tải trên 300 trang web, blog, gửi hơn 1.200 thư điện tử để vô hiệu hóa các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của địch; duy trì lực lượng thường xuyên trên 2.000 người tham gia. Đoàn Thanh niên khối Cảnh sát chủ động là lực lượng nòng cốt trong triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất và quản lý căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng về dân cư, định danh.

Đồng thời, xung kích vận động được hơn 5.500 lượt đoàn viên tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT; thực hiện hơn 250 hoạt động hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, phối hợp tổ chức 173 hoạt động tình nguyên kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông, phòng, chống cháy nổ, phòng chống tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em…

Thanh niên trong các trường Công an nhân dân đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo” tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Ngoài ra, các phong trào “Thanh niên tình nguyện” được tuổi trẻ Công an nhân dân tiến hành thiết thực, hiệu quả gắn liền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tiếp sức cộng đồng, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống COVID - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã cùng tuổi trẻ toàn lực lượng đăng ký triển khai hàng trăm công trình, phần việc thanh niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch; hơn 6000 đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký tình nguyện chi viện cho tuyến đầu phòng chống dịch, trong đó hơn 5000 lượt đoàn viên trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương có dịch. Riêng trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư, đã tổ chức 1.185 hoạt động hỗ trợ nhân dân, thu hút sự tham gia của hơn 18.000 lượt đoàn viên thanh niên; gần 2.270 xã, phường, thị trấn, khu cách ly tập trung được hỗ trợ với tổng giá trị nguồn lực là hơn 21,1 tỷ đồng. Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình xanh ra đồng – Chung lòng chống dịch, Gian hàng 0 đồng, Nông sản xanh, Tiếp sức vượt qua địa dịch.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tuổi trẻ Công an nhân dân các tỉnh thành trong cả nước tổ chức nhiều hình thức học tập, nhiều mô hình phần việc đa dạng, nâng cao hiệu quả học tập: Tổ chức Hội thảo “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” (Công tỉnh Hà Giang), Câu lạc bộ lý luận trẻ của Đoàn Thanh niên CAND (Tư duy năng động, sáng tạo, làm việc khoa học, cụ thể, chu đáo, nói đi đối với làm; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh” (Công an tỉnh Hà Nam); “Tôi làm Công an xã”; “Xây dựng mô hình”, “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, “Đi chợ hộ dân” (Công an thành phố Đà Nẵng)…

Có thể nói, trong năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an, sự quan tâm của các cấp ủy các cấp, tuổi trẻ Công an nhân dân đã triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chia sẻ: Năm 2022, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân đã phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực trong xây dung lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức cấp cơ sở đến cấp Bộ nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an được tôn vinh gương mặt tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; tặng thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và nhiều khen thưởng, giải thưởng quan trọng khác…

 Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an chia sẻ

 Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an chia sẻ

Việc tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ Công an nhân dân

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc học tập Sáu điều chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình.

Nhận thức sâu sắc thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng, thanh niên Công an nhân dân là lực lượng xung kích của Bộ Công an góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trở thành“thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hoà bình” ngày càng cứng cáp, khoẻ mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì càng cần quyết tâm học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Thời gian tới, tuổi trẻ Công an nhân dân cần phải tham mưu ban hành Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Công an nhân dân trên không gian mạng” giai đoạn 2022-2030 nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Công an thời đại mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, có kiến thức tổng hợp và năng lực hội nhập; thực sự là lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa thông qua triển khai thực chất phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm chỉnh chấp hành quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an nhân dân cần triển khai các giải pháp thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước, truyền thống của Ngành, đơn vị nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, lập công vì an ninh Tổ quốc cho mỗi đoàn viên thanh niên Công an nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thống hiện đại, mạng xã hội trong công tác giáo dục. Xây dựng các bộ công cụ, sản phẩm tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thanh niên trên internet, mạng xã hội, và các thiết bị di động thông minh. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ truyền thông, các kênh thông tin nội bộ kết hợp với báo chí trong và ngoài lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, tư tưởng sự nghiệp, ý thức nghề nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Tham mưu duy trì đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ Đoàn các cấp với đoàn thanh niên.

Tháng 3 hoa gạo thơm nồng trong tiết trời lập xuân, rạo rực bởi tinh thần xung kích của Tháng Thanh niên – Tuổi trẻ. Thanh niên Công an nhân dân nguyện nỗ lực phấn đấu rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm góp sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết 12 đề ra, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, xứng đáng lời dạy của Bác Hồ kính yêu./.

Cập nhật Thứ bảy, 11/03/2023 16:14 (GMT+7)/TS Lê Mai Trang - Học viện Chính trị CAND/https://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Một ý chí, một con đường
Biết đến anh là cán bộ mẫn cán của ngành Điện đã lâu, song trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong con người anh là một ý chí, nghị lực, kiên trì chinh phục con đường phía trước...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.