Chủ nhật, 10/12/2023, 17:54 [GMT+7]

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023.

Thứ ba, 04/10/2022 - 16:44'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023.

Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh Lai Châu có 481.261,02 ha rừng (trong đó xác định có 161.887,96 ha rừng thuộc vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao và rất cao), tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,44%. Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên; sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Kiểm lâm và quần chúng nhân dân được tăng cường, đã kịp thời ngăn chặn và dập tắt các vụ cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản, xâm lấn đất rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật và cháy rừng, cháy thảm thực vật vẫn xảy ra tại một số địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh. Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (BCH tỉnh) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy và chữa cháy rừng; thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Điều 102 của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan, tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư phải xây dựng các phương án ứng phó và sẵn sàng, chủ động di dời dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra.

- Củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ huy PCCCR tại địa phương, các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng thôn bản; rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy các cấp phải phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra để phát hiện đám cháy rừng và thảm cỏ để triển khai kịp thời các biện pháp chữa cháy rừng hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định pháp luật; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng, mua, bán lâm sản trái pháp luật.

- Chỉ đạo các chủ rừng phối hợp các địa phương bố trí lực lượng trực canh gác phát hiện sớm lửa rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, máy móc, dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử http://www.kiemlam.org.vn; kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, thành phố và hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động và các hình thức khác nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, nhân dân; khi xảy ra cháy rừng phải triển khai ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy PCCCR của tỉnh thông qua cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo số điện thoại: 0968.028.566 và 0912.928.767 để tổng hợp và tham mưu cho Trưởng ban Chỉ huy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nếu không triển khai thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép, cháy rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện, công cụ, dụng cụ ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày để phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân khi cấp dự báo cháy rừng đến Cấp IV và Cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://www.kiemlam.org.vn) để chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin tình hình cháy rừng tại các địa phương, đơn vị; tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh, báo cáo kịp thời Trưởng ban Chỉ huy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi cần thiết.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ huy tỉnh để đảm bảo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương (thường trú trên địa bàn tỉnh): 

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể: 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCCR để mọi người hiểu rõ, tự giác chấp hành; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Các thành viên Ban Chỉ huy tỉnh: 

Theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Quyết định số 01/QĐ-BCH ngày 27/9/2021 của Ban chỉ huy tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025), chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tại các địa phương, đơn vị.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Than Uyên: Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, một trong những giải pháp được huyện Than Uyên ưu tiên trong thực hiện tiêu chí môi trường là tập trung kiểm soát, xử lý chất thải...
Góp sức cho những cánh rừng thêm xanh
Góp sức bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn, ông Hoàng Thượng Sách - Tổ trưởng tổ dân phố Hữu Nghị (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) tiên phong, gương mẫu quản lý, bảo vệ rừng và...