Thứ tư, 07/12/2022, 14:09 [GMT+7]

Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản

Thứ sáu, 12/08/2022 - 10:31'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 2919/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản.

Để tăng cường thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trái cây cho thị trường Trung Quốc và các nước trong thời gian tới, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Rà soát lại toàn bộ các vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn đang xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc có khả năng xuất khẩu đi các nước, các mã vùng trồng, cơ sở đóng gói đã cấp; kêu gọi, hướng dẫn các doanh nghiệp liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm xuất khẩu thông qua các đầu mối (Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nhóm hộ...) để quản lý, giám sát; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đề xuất cấp mã vùng trồng đảm bảo các yêu cầu theo duy định tại TCCS 774:2020/BVTV và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Định hướng phát triển các vùng cây ăn quả xuất khẩu phải đảm bảo tập trung, ổn định, lâu dài, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và của nước nhập khẩu; bổ sung các chỉ tiêu về xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói,...vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; ưu tiên hỗ trợ đối với các vùng, các liên kết bền vững, có khả năng xuất khẩu.

- Giao đơn vị đầu mối phối hợp quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương để phục vụ công tác mở cửa thị trường, giải quyết các rào cản kỹ thuật, xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sảncho doanh nghiệp, nông dân, tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng các quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

- Thực hiện thiết lập và quản lý mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia; thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tổng hợp kinh phí hàng năm (nếu có) trình UBND Tỉnh qua sở tài chính để triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở tổng hợp của sở NN&PTNT tham mưu, cân đối bố trí nguồnkinh phíhàng năm cho các hoạt động tuyên truyền tập huấn, thiết lập, quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

 4. Sở Công thương

Thường xuyên cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin tình hình xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu; các yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là các yêu cầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc, các biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh qua các cửa khẩu.

 5. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Tăng cường phát sóng, đăng tải các tin bài truyền thông về mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và lợi ích khi được cấp mã số để người dân, doanh nghiệp biết, áp dụng.

6. Đề nghị các tổ chức đoàn thể: Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, nông dân về các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, điều kiện cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói; hỗ trợ hội viên thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các vùng trồng tập trung, đặc biệt các vùng đã được cấp mã số.

7. Hội Nông sản tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền cho hội viên các quy định về mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu; chủ động thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói theo đúng quy định.

- Chủ động có các biện pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý địa phương khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hay khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng mã số để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tăng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi: Khó khăn ở Tân Uyên
Sau khi ra khỏi diện Chương trình 30a/CP của Chính phủ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Uyên bị cắt giảm nhiều nguồn hỗ trợ, trong đó có nguồn vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Điều này...
Trung uý trẻ tâm huyết với nghề
Trung uý Nguyễn Thanh Lâm, 29 tuổi, cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an thành phố Lai Châu là người luôn tâm huyết với nghề, tham mưu với lãnh đạo thực hiện nhiều...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...