Chủ nhật, 26/05/2024, 16:10 [GMT+7]

Xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Chủ nhật, 19/11/2023 - 11:36'
(BLC) – Trên tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng được Tỉnh ủy Lai Châu, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm không “bỏ sót” những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nhờ vậy, nhiều vụ việc sai phạm được kịp thời đưa ra ánh sáng, giải quyết một cách thấu tình đạt lý nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, nhà nước.

1

2

Đảng bộ huyện Sìn Hồ có 62 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên 4.090, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ huyện đẩy mạnh thực hiện việc KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, kiên quyết loại trừ những đảng viên thiếu phẩm chất đạo đức, lối sống, lệch lạc tư tưởng, chính trị. Theo báo cáo của UBKT Huyện ủy Sìn Hồ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 43 đảng viên; UBKT các cấp xử lý kỷ luật 31 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tàng trữ trái phép chất ma túy; tham ô tài sản; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức; hành vi đưa hối lộ và đánh bạc…

12

Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp huyện Sìn Hồ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời. Hình thức kỷ luật tương xứng tính chất, mức độ vi phạm, có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tại huyện Tam Đường, công tác KTGS, xử lý cán bộ, đảng viên được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, các cấp tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội như: đất đai, xây dựng, tham ô tài sản, làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Qua KTGS cấp ủy, UBKT các cấp huyện Tam Đường đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên (khiển trách 50, cảnh cáo 10, cách chức 2, khai trừ 8); đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 8 đảng viên..

3

Thời gian gần đây các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, công tác KTGS được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, với phương châm quyết liệt, không có vùng cấm, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng các nguyên tắc, phương pháp. Với quyết tâm chính trị cao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra trên 1.021 tổ chức đảng, gần 3.892 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 45 tổ chức đảng và 183 đảng viên.

Thông qua công tác KTGS, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, 385 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật 8 đảng viên; huyện ủy và tương đương 47 đảng viên; Đảng ủy cơ sở, chi bộ 330 đảng viên. Đối với UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Nậm Sỏ bằng hình thức cảnh cáo; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 180 đảng viên bằng các hình thức khiển trách cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng. Điều đáng nói trong số những đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, trong đó có cả hình thức khai trừ ra khỏi Đảng có tới 109 trường hợp là cấp ủy viên các cấp; có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị còn đương chức.

Có thể khẳng định, công tác KTGS, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Qua công tác KTGS,  kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

34

Thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ đảng viên là một vấn đề khó và phức tạp, nhưng không thể không làm. Do đó, tỉnh ta luôn xác định công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng là việc làm thường xuyên và cần thực hiện bài bản, chặt chẽ giữ cho tổ chức đảng vững mạnh từ gốc. Tuy nhiên hiện nay một số cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, cấp ủy viên các cấp nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Dẫn đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS hằng năm ở một số cấp ủy chất lượng thấp. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ chưa nhiều. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết vụ việc có việc còn hạn chế, có vụ việc còn kéo dài, chậm xử lý.

5

Thời gian qua, công tác KTGS, kỷ luật Đảng được Đảng bộ huyện Tân Uyên chỉ đạo sát sao gắn công tác KTGS với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Nửa đầu nhiệm kỳ tới nay, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Tân Uyên đã kiểm tra 103 tổ chức đảng, 459 đảng viên. Qua kiểm tra cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 48 đảng viên với hình thức khiển trách 35, cảnh cáo 4, khai trừ 9.

6

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đối với công tác KTGS và kỷ luật Đảng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, hiệu quả, hơn nữa quá trình triển khai thực hiện còn nảy sinh nhiều việc mới, việc khó phát sinh. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về công tác KTGS có mặt còn hạn chế là những thách thức đối với cán bộ làm công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng ở huyện Tân Uyên.

7

Xác định vai trò quan trọng của KTGS trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy, UBKT các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức giám sát chuyên đề đối với 1.580 tổ chức đảng và 4.421 đảng viên. Nội dung giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp tập trung vào những điểm “nóng”, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm như: công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí, quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, các chương trình dự án đầu tư…; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Trên cơ sở nội dung được kiểm tra, giám sát, nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp có thẩm quyền đã thực hiện đình chỉ sinh hoạt đảng 68 đảng viên; đình chỉ chức vụ, sinh hoạt cấp ủy viên 12; xóa tên, cho rút 24 đảng viên; xử lý pháp luật 53 trường hợp; xử lý về mặt hành chính 127 trường hợp. Đặc biệt, đề nghị Ban Bí thư Trung ương đình chỉ sinh hoạt đảng và thi hành kỷ luật khai trừ 1 đảng viên. Việc kỷ luật Đảng luôn với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nhưng cũng rất nhân văn, mục đích chính là làm cho tổ chức, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục.

Những năm qua, Đảng bộ xã Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ) luôn xác định công tác KTGS không phải là “rào cản” của sự phát triển, kìm hãm sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của Đảng; sớm phát hiện, khắc phục những hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng; bảo đảm cho các chủ trương, quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững hơn. Vì vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy thực hiện kiểm tra giám sát với 10 tổ chức đảng, 10 đảng viên; các chi bộ trực thuộc đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra giám sát.

Trước tình hình nhiều đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, tháng 4 vừa qua, Đảng ủy xã Sà Dề Phìn đã tiến hành giám sát đối với chi bộ và đồng chí Bí thư bản Sà Dề Phìn về thực hiện Nghị quyết 03 –NQ/HU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2022 – 2025. Qua giám sát Đảng ủy nhận thấy, chi bộ bản Sà Dề Phìn đã tổ chức cho đảng viên ký cam kết không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống và không có con tảo hôn, không sinh con thứ 3 với 100% đảng viên chi bộ ký cam kết. Đưa nội dung chấp hành quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình vào xếp loại tiêu chuẩn về gia đình văn hóa hằng năm. Cùng với đó, phân công đảng viên phụ trách các nhóm hộ gia đình nắm chắc các cặp vợ chồng có ý định kết hôn khi chưa đủ tuổi để có biện pháp tuyên truyền vận động ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tảo hôn. Qua công tác tuyên truyền, bước đầu tình trạng tảo hôn trong bản đã giảm.

Muốn giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của tổ chức đảng thì cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Do đó, các hành vi, khuyết điểm, vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Muốn làm được điều này, cấp ủy UBKT các cấp cần nâng cao công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Hằng năm tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng đối tượng giám sát, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh đảng viên vi phạm, đồng bộ với kỷ luật hành chính, đoàn thể; theo dõi, đôn đốc chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.

90

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm của người đứng đầu thành vi phạm của một tổ chức; đặc biệt cần nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, giám sát, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống; đây là những bài học sâu sắc mà đảng bộ các huyện rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cùng với đó, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm và có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng những năm qua đã góp phần to lớn vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh. Cán bộ, đảng viên sai phạm đến đâu đều bị các cơ quan chức năng xem xét kỷ luật đến đó, không loại trừ ai, chức vụ nào, đương chức hay nghỉ hưu đã góp phần răn đe, cảnh tỉnh. Qua đó, càng khẳng định rõ quan điểm muốn tổ chức Đảng vững mạnh từ gốc thì phải cắt bỏ những cành sâu mọt, mục ruỗng.

Hương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...