Chủ nhật, 21/04/2024, 05:59 [GMT+7]

“Khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên”

Thứ tư, 25/10/2023 - 22:42'
(BLC) - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thành phố Lai Châu đã cụ thể hoá bằng các chương trình hành động; xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đưa phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” ngày càng lan toả sâu rộng. Khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đến nay, toàn thành phố đã phát triển được 215 mô hình “Học tập và làm theo lời Bác” ở tất cả lĩnh vực. Qua đó, từng bước đưa thành phố Lai Châu phát triển, xứng danh là “Trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá - xã hội” của tỉnh.

1

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, vì vậy, thành phố Lai Châu chủ động trong việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản trên địa bàn xây dựng những mô hình, cách làm hiệu quả trong “Học tập và làm theo lời Bác”. Nhằm phát huy sức mạnh nội lực của các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tôc cùng góp sức xây dựng thành phố Lai Châu phát triển, tươi đẹp.

2

Cụ thể hoá triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành uỷ Lai Châu ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo theo chuyên đề của toàn khoá và từng năm gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Trong đó, nhất quán quan điểm “Đảng lãnh đạo, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và mô hình tiêu biểu” trong “Học tập và làm theo lời Bác” phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

3

Theo đó, Đảng bộ thành phố xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là: phát triển thương mại và dịch vụ du lịch; xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện. Lựa chọn 2 mô hình tiêu biểu: bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xã San Thàng, thành phố Lai Châu; giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện thực hiện xuyên suốt trong cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời chỉ đạo cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu để triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

4

Để những nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu thực sự đạt được kết quả như mong đợi, Thành uỷ Lai Châu đẩy mạnh quán triệt, học tập các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập của tập thể, cá nhân theo năm và giai đoạn; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy định chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tăng cường liên kết, mở rộng quy mô phát triển thương mại, đa dạng loại hình dịch vụ. Bố trí, lồng ghép hợp lý nguồn ngân sách của thành phố để hỗ trợ hoạt động của khu dân cư; khuyến khích đẩy mạnh xã hội hoá trong khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện…

5

Chúng tôi đến tổ dân phố số 9 - nơi tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng “Tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện” của phường Tân Phong. Tổ có 219 hộ dân với hơn 820 nhân khẩu. Để thực hiện tốt mô hình, tổ đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mới đây, tổ đã vận động 4 hộ gia đình tham gia mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, vận động các hộ dân 2 nhóm dân cư đường Nguyễn Thị Định trồng hoa thực hiện dự án “gốc cây nở hoa” để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai cụ thể với nhiều phong trào thi đua, như: "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo". Chỉ đạo các nhà trường, thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh. Lan tỏa đến giáo viên, học sinh cần phải noi gương Bác mọi lúc, mọi nơi, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất: trồng hoa, cây xanh, tái chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường; học Bác đức tính “tiết kiệm, giản dị”.

Hơn hết, vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu luôn được các đảng viên trên địa bàn đặt lên hàng đầu với tinh thần: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Không chỉ trong công việc, họ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, xây dựng cơ quan, tập thể chi bộ vững mạnh; học Bác, nhiều đảng viên lan toả tấm lòng nhân ái, tình yêu thương giữa người với người.

10

Anh Cứ A Súa - Chủ cơ sở chuẩn trị y học cổ truyền thuốc chữa bệnh Gan A Súa là một ví dụ điển hình. Anh tâm sự: Xuất phát từ tình yêu thương đối với những người dân nghèo bị bệnh gan nặng không có tiền mua thuốc, tôi đã lên ý tưởng điều trị bệnh miễn phí cho họ. Ngoài ra, tôi cũng điều trị miễn phí bệnh cho người dân thuộc diện gia đình chính sách như một lời tri ân đặc biệt. Thương các em học sinh vùng sâu, vùng xa khó khăn, tôi thành lập quỹ học bổng thuốc chữa bệnh gan A Súa, nhận đỡ đầu các cháu 500.000 đồng/tháng. Từ 2019 đến nay, tôi đã chữa bệnh miễn phí cho hơn 200 lượt người nghèo, gia đình chính sách; nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khi đủ 18 tuổi.

Thực tế cho thấy, việc “Học tập và làm theo lời Bác” đã và đang được các cơ quan, đơn vị, chi bộ, khu dân cư, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân thành phố Lai Châu tích cực tham gia gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Điển hình như: phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”… Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của từng phong trào góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và lan tỏa trong Nhân dân cùng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...