Chủ nhật, 21/04/2024, 06:28 [GMT+7]

Tân Phong xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ năm, 05/10/2023 - 18:25'
(BLC) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ phường Tân Phong luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nhận thức được điều đó, phường Tân Phong luôn chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, đội ngũ công chức của phường từng bước được hoàn thiện, nâng cao chất lượng theo hướng hiện đại, tinh gọn; luôn nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ảnh 1

Đội ngũ công chức của phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức phường Tân Phong là 21 đồng chí; trong đó 100% cán bộ, công chức đã hoàn thành các lớp đào tạo về lý luận chính trị và có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, địa phương luôn thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, chú trọng tới cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ.

Bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo của cấp trên, phường Tân Phong đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo sự chủ động, có tầm nhìn xa đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Cụ thể, thực hiện tốt công tác dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch; công khai quy hoạch để cán bộ, đảng viên theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch và đánh giá đúng về cán bộ thuộc diện được quy hoạch. Đồng thời, hằng năm rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh không còn phù hợp, đảm bảo. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, phường Tân Phong cơ bản tạo được sự chủ động trong công tác cán bộ. 

Cùng với đó, phường chủ động rà soát, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn theo tiêu chuẩn chức danh, nhất là gắn trang bị kiến thức với nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng thực hành, thông qua việc xử lý các tình huống cụ thể ở cơ sở; tiếp tục kiện toàn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác và yêu cầu vị trí việc làm, quan tâm kiện toàn cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm 2021 đến nay, phường đã cử 30 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Trong đó, 2 cán bộ tham gia bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí tham gia bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị và tạo điều kiện các cán bộ công chức tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tôn giáo, kiến thức dân tộc, chứng thực điện tử, cải cách hành chính… Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, 100% cán bộ chủ chốt phường đảm bảo điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh; 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên và 75% có trình độ lý luận chính trị cao cấp; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 40%. 

Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII cơ bản được triển khai có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Năm 2022, 100% cán bộ, công chức phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có hơn 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp uỷ, chính quyền phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đến nay đội ngũ cán bộ của phường đáp ứng được yêu cầu công việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của địa phương. Điều này phù hợp với quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị của thành phố, trong đó có cấp cơ sở.

Thời gian tới, phường Tân Phong tiếp tục thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, có trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức phường, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, phù hợp với năng lực, chuyên môn được đào tạo.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...