Thứ ba, 03/10/2023, 18:26 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở

Thứ tư, 10/08/2022 - 21:05'
(BLC) - Nhận thức rõ vai trò đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cơ sở là lực lượng quan trọng trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCC cơ sở luôn được huyện Nậm Nhùn quan tâm.

Những năm trước đây, Nậm Manh được biết đến là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn như: trình độ dân trí không đồng đều, mức sống người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu, tỷ lệ có trình độ, năng lực làm việc còn hạn chế; hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở một số nơi có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả chưa cao.

Xác định những khó khăn, tồn tại của địa phương, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Những năm gần đây, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đều có bước đột phá; đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Xã Sà Dề Phìn tuyên truyền, vận động CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Xã Nậm Manh tuyên truyền, vận động CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Để có được những kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng, tích cực của đội ngũ CBCC trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, xã có 18 CBCC, 100% đảm bảo điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh, 55,6% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 11,1% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 77,8% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Theo chia sẻ của đồng chí Lý Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh: “Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đội ngũ CBCC xã đã không ngừng, trau dồi, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, phát huy vai trò trong triển khai thực hiện các mục tiêu chính trị của địa phương”.

Xác định rõ CBCC cơ sở là lực lượng trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; định hướng trong thực hiện các mục tiêu chính trị của địa phương tới Nhân dân. Những năm qua, huyện Nậm Nhùn đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC cơ sở.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy các cấp về vai trò của đội ngũ CBCC và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ CBCC trong việc triển khai, hướng dẫn và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn cho đôi ngũ CBCC, các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC, tổ chức các lớp tập huấn mang tính cầm tay, chỉ việc. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn trong việc cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Nhà nước trong thực thi công vụ được coi là nhiệm vụ thường xuyên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn cho đội ngũ CBCC cơ sỏ luôn được huyện Nậm Nhùn quan tâm, chú trọng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn cho đội ngũ CBCC cơ sở luôn được huyện Nậm Nhùn quan tâm, chú trọng.

Huyện chú trọng tuyển chọn, bố trí công việc hợp lý nhằm phát huy tính trung thực, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của CBCC. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy trong kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn...

Huyện Nậm Nhùn hiện có 207 CBCC cơ sở, hầu hết đều đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ với 54,1% CBCC có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 7,2% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 76,8% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Có thể nói, việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC có năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ là tiền đề quan trọng để Nậm Nhùn phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tăng cường ngăn chặn mua bán sản phẩm sâm Ngọc Linh giả
Việc quảng cáo, mua bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh (SNL) giả, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sản xuất chân...
A Chờ làm giàu
Câu chuyện về anh Giàng A Chờ ở bản Nậm Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đang được bà con tìm đến học hỏi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...