Thứ ba, 03/10/2023, 18:15 [GMT+7]

Phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Thứ hai, 29/05/2023 - 16:36'
Để hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”.

Theo đó, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 35 triệu người tham gia BHXH, BHYT được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Trong đó, rà soát tỷ lệ bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ; 100% người tham gia BHXH tự nguyện mới; tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Đối tượng thi đua: Các tập thể và toàn thể CCVC, NLĐ trong ngành BHXH Việt Nam. Thời gian thi đua: Từ ngày 5/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Chỉ tiêu thi đua được tính từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổng Giám đốc yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức, đoàn thể của đơn vị, quán triệt đến toàn thể CCVC, NLĐ thuộc đơn vị nội dung Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023.

Trong đó, tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, lộ trình thực hiện, chỉ tiêu được giao.

Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và tham gia đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh của người sử dụng ứng dụng.

Nâng cấp và bổ sung các tính năng của ứng dụng VssID để phù hợp với người sử dụng, đặc biệt là tính năng cảnh báo số thực đóng BHXH, BHYT; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; các chế độ NLĐ đã được hưởng, lịch sử KCB BHYT của người tham gia và và tính năng thực hiện việc tham gia, thụ hưởng ngay trên nền tảng ứng dụng VssID; nghiên cứu đề xuất phát triển các tiện ích trên ứng dụng VssID để người sử dụng có thể tạo lập một số giấy tờ, hồ sơ giao dịch với cơ quan BHXH trên nền tảng ứng dụng VssID, nhằm khuyến khích người dùng khai khác và sử dụng ứng dụng này.

Rà soát, lập danh sách các đơn vị SDLĐ về tình hình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho NLĐ đối với cả 2 nhóm bao gồm cả chưa đăng ký và đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chủ động lựa chọn phương thức triển khai tới nhiều nhóm chủ thể tham gia cùng lúc hoặc lần lượt từng nhóm người tham gia để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023.

Tăng cường truyền thông về ứng dụng VssID không chỉ là các tiện ích mà ứng dụng mang lại, mà còn là một công cụ để giám sát việc tham gia BHXH, BHYT của người SDLĐ đối với NLĐ; đa dạng nội dung truyền thông; mở các chuyên mục truyền thông về ý nghĩa thiết thực, tiện ích vượt trội của ứng dụng VssID và có các giải pháp, kế hoạch, phương án truyền thông tới các nhóm chủ thể tham gia.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để nắm bắt tình hình thực hiện chỉ tiêu tiến độ hằng tháng, quý, năm tại địa phương; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam (Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ngành xem xét, chỉ đạo.

Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, các đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền vào các đợt sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể.

Theo đó, đối với tập thể, kết quả thực hiện phải đạt mục tiêu từ 100% trở lên; BHXH tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, cách thức tiếp cận từng nhóm người tham gia để đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao cả năm 2023, trong đó thực hiện theo từng quý: Tối thiểu đến ngày 30/6/2023 đạt từ 60% chỉ tiêu được giao trở lên; đến ngày 30/9/2023 đạt từ 80% chỉ tiêu được giao trở lên; đến ngày 31/12/2023 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Có nhiều giải pháp trong tham mưu mang lại hiệu quả cao, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ kịp thời đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT. 

Có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, rà soát, đôn đốc, xây dựng và ban hành văn bản để hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tích cực, chủ động phối hợp tham gia truyền thông, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị SDLĐ, người sử dụng ứng dụng VssID theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đề xuất bổ sung các tiện ích ứng dụng VssID để phù hợp với người sử dụng và hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID...

Đối với cá nhân, chủ động tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được đơn vị giao, có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc mục tiêu của phong trào.

Có nhiều hoạt động và việc làm thiết thực, cụ thể trong việc đề xuất tham mưu các giải pháp, sáng kiến, phối hợp xử lý vướng mắc, hoàn thiện chuyên môn để thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố căn cứ vào nội dung thi đua phát động, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện mục tiêu phong trào thi đua, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-BHXH để triển khai thực hiện hiệu quả; kêu gọi CCVC, NLĐ hăng hái nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm, thi đua đạt kết quả cao nhất và sớm hoàn thành trước thời hạn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao theo phân quyền, phân cấp. Báo cáo Tổ Đề án 06 của tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia.

Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với các giải pháp phù hợp thực tế từng đơn vị, địa phương và tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; căn cứ kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ để xem xét lựa chọn khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Cập nhật, Thứ Năm, ngày 04/05/2023 / Thủy Hà /tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tăng cường ngăn chặn mua bán sản phẩm sâm Ngọc Linh giả
Việc quảng cáo, mua bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh (SNL) giả, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sản xuất chân...
A Chờ làm giàu
Câu chuyện về anh Giàng A Chờ ở bản Nậm Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đang được bà con tìm đến học hỏi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...