Thứ tư, 28/09/2022, 00:33 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả hoạt động nhà văn hóa bản

Thứ năm, 18/08/2022 - 07:23'
(BLC) - Huyện Nậm Nhùn có 11 xã, thị trấn với 69 bản, trên 28 nghìn người. Trong những năm qua, hệ thống nhà văn hóa (NVH) ở các bản trên địa bàn huyện đã từng bước được đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cũng như nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

NVH các bản trên địa bàn huyện biên giới Nậm Nhùn từ lâu đã trở thành nơi tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: họp bản, tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân… Với vai trò quan trọng đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng NVH ở các bản.

Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn. Để xây dựng và phát huy được hiệu quả hoạt động NVH các bản, từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định, kế hoạch liên quan đến công tác phát triển văn hóa, thể thao và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng NVH các bản trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn chương trình 135, các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng NVH; tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp nhân lực, tiền, đất cùng chính quyền xây dựng NVH bản.

Chi bộ bản Táng Ngá, xã Nậm Chà sử dụng NVH bản làm nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân

Chi bộ bản Táng Ngá, xã Nậm Chà sử dụng NVH bản làm nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Ông Vũ Tiến Hóa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả NVH tại các bản được UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong thời gian tới, với những bản chưa có NVH đạt chuẩn sẽ được quan tâm đầu tư xây dựng. Làm sao các bản đều có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt văn hóa cũng như các hoạt động cộng đồng khác.

Tính đến nay, toàn huyện có 62/69 bản có NVH, trong đó có 49 NVH đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời có 29 NVH đã xuống cấp cần sửa chữa hoặc xây mới. Các NVH cơ bản được trang bị các thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động như: bộ thiết bị âm thanh, bàn ghế, trang trí…

Nhìn chung, NVH tại các bản hiện nay đã phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương. Trở thành các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, là địa chỉ thu hút đông đảo Nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Là nơi rèn luyện thể chất, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn huyện.

Ông Đinh Văn Xanh - Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn cho biết: Việc xây dựng NVH các bản cũng chính là thực hiện tiêu chí số 6 trong xây dựng nông thôn mới của xã. Hiện nay, xã có 8/8 bản có NVH, trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các đội văn nghệ bản và rèn luyện, giao lưu thể thao của người dân. Góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, việc xây dựng NVH các bản tại huyện biên giới Nậm Nhùn hiện nay cũng còn những khó khăn. Định mức kinh phí xây dựng HVH thấp so với nhu cầu thực tế tại địa phương. NVH bản thường được giao cho trưởng bản, bí thư chi bộ bản kiêm nhiệm và không có phụ cấp nên trong quá trình quản lý, sử dụng ở một số bản hiệu quả chưa cao. Việc huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để xây dựng, sửa chữa ở một số bản chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.  

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới các xã trên địa bàn huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện NVH các bản trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Để NVH bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bài 2: Phơi bày tội ác giết người
Xâu chuỗi tình tiết, lập luận chứng cứ và bền bỉ ý chí vượt qua khó khăn trong quá trình phá án, Tổ công tác thực hiện Kế hoạch 681 (Tổ công tác 681) về tập trung giải quyết tình hình phức tạp...
Muôn tấm lòng hướng về Bác
Từng dòng người, từ già đến trẻ, từ các cháu mầm non, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nườm...
Đảng viên trẻ gương mẫu, năng động
Đảm đương nhiều công việc khác nhau ở xã song đảng viên Tẩn Láo San (31 tuổi), dân tộc Dao ở bản Tô Y Phìn (xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) luôn hoàn thành tốt công việc và hăng hái tham gia phát...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...