Thứ ba, 18/06/2024, 13:04 [GMT+7]

Tuyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, yêu nước

Thứ hai, 20/05/2024 - 13:50'
Xác định thi đua là động lực cho sự phát triển của mỗi tổ chức, là sự đóng góp của mỗi tổ chức vào sự phát triển chung của địa phương, quốc gia, dân tộc; những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tân Uyên đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; trong đó công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng các phong trào thi đua được đặc biệt quan tâm.

Hằng năm, LĐLĐ huyện bám sát vào các văn bản phát động, hướng dẫn, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua của cấp có thẩm quyền để tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt, gửi văn bản đến các Công đoàn cơ sở, tuyên truyền trên trang facebook do LĐLĐ huyện quản lý, tổ chức các hội nghị biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến… tạo sự lan tỏa và động lực để đoàn viên, CNVCLĐ biết đến các phong trào, tích cực hưởng ứng tham gia. Trong 5 năm đã có 218 tập thể và 1.018 cá nhân trong tổ chức Công đoàn huyện được cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước còn chưa được coi trọng đúng mức, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt còn hạn chế; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các CĐCS, các đoàn viên tham gia tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Để công tác thi đua thực sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, CNVCLĐ, thì yêu cầu cấp bách đặt ra với tổ chức Công đoàn là phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận động, tổ chức, động viên đoàn viên tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên tinh thần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần quyết tâm cao độ, vượt khó vươn lên. 

Để làm được điều đó, yêu cầu công tác tuyên truyền các phong trào thi đua cần tập trung vào các nội dung sau đây: Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; phải bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với phương châm “chân thực, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”, hướng tinh thần thi đua không phải vào những điều cao siêu, chung chung, trừu tượng mà rất cụ thể, thiết thực, đó là thực hiện ngày một tốt hơn những công việc thường xuyên hằng ngày, từ đó động viên khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội; tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến rộng rãi các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình tốt. Đặc biệt vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến cần được coi là trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Các chuyên trang, chuyên mục cần được tiếp tục mở rộng, tăng thời lượng để tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Thứ năm, tích cực phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, nhân tố mới nảy sinh; quan tâm xây dựng phong trào từ cơ sở, phục vụ trực tiếp và trước hết gắn với lợi ích thiết thực của người tham gia thi đua. 

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thi đua yêu nước; coi tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, khen thưởng kết quả phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị.

T.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Một ý chí, một con đường
Biết đến anh là cán bộ mẫn cán của ngành Điện đã lâu, song trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong con người anh là một ý chí, nghị lực, kiên trì chinh phục con đường phía trước...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.