Chủ nhật, 20/09/2020, 05:36 [GMT+7]

Thông cáo báo chí công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Lai Châu

Thứ ba, 04/08/2020 - 11:54'
(BLC) - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 được tổ chức từ ngày 8/8/2020 đến ngày 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Mỗi tỉnh có một Hội đồng thi do Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp; chuẩn bị tốt các phương án để bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại địa phương; có phương án dự phòng về Điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần thiết.

Học sinh Trường THPT Tân Uyên ôn thi tốt nghiệp môn Vật lý.

Học sinh Trường THPT Tân Uyên ôn thi tốt nghiệp môn Toán.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI

1. Số lượng điểm thi  

- 18 điểm chính thức và 18 điểm thi dự phòng (số điểm thi có thành phần thí sinh tự do và GDTX dự thi là 16 điểm).

2. Số phòng thi, thí sinh đăng ký dự thi

- Số phòng thi: 172 phòng thi chính thức, 26 phòng chờ, 24 phòng thi dự phòng, 18 phòng cách ly dịch bệnh (nếu có), chuẩn bị tối thiểu 36 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho các thí sinh diện F2 (nếu có) tại các điểm thi.

- Số thí sinh đăng kí dự thi: 3.316 thí sinh, số thí sinh đủ điều kiện dự thi 3.316 thí sinh, trong đó:

+ Thí sinh GDPT 2.609, thí sinh GDTX 413, thí sinh tự do 294.

+ Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 2.193.

+ Số thí sinh dự thi có sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp và tuyển đại học 901.

+ Số thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tốt nghiệp Trung cấp tham dự kỳ thi (chỉ để xét tuyển đại học, CĐSP) là 222 thí sinh.

3. Tổng số nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi: Khoảng trên 1.225 lượt người.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI

1. Tham mưu các văn bản chỉ đạo Kỳ thi

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia, Sở GD ĐT Lai Châu kịp thời tham mưu hệ thống các văn bản chỉ đạo của tỉnh về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020:

- Văn bản số 1402-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi TN THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi TN THPT năm 2020.

- Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến kỳ thi.

2. Công tác chỉ đạo của Sở GD&ĐT

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở GDĐT đã chủ động thành lập Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi; ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy chế. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT  đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn.

3. Việc chuẩn bị lực lượng nhân sự phục vụ kỳ thi
- Tổng số lượt nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi: khoảng 1.225 lượt người, trong đó:

+ Ban chỉ đạo cấp tỉnh: 35 người (có đơn vị công tác của nhân sự theo Quyết định.

+ Hội đồng thi: 17 người (có đơn vị công tác của nhân sự theo Quyết định).

+ Ban Thư ký: 13 người.

+ Tổ nhận đề thi từ Bộ GDĐT : 8 người.

+ Ban In sao đề thi: 18 người.

+ Ban vận chuyển và bàn giao đề thi: 17 người.

+ Ban Coi thi: 920 người.

+ Ban Làm phách bài thi tự luận: 18 người

+ Ban chấm thi tự luận: 85 người.

+ Ban chấm thi trắc nghiệm: 17 người.

+ Ban phúc khảo bài thi tự luận: 18 người.

+ Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm: 17 người.

+ Các Ban khác (nếu có): Tổ bảo vệ phục vụ Hội đồng thi 16 người.

+ Các Đoàn thanh tra, kiểm tra: Sở GDĐT Lai Châu đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo (ngày 23/7/2020) đã ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác chuẩn bị gồm 11 đồng chí, Đoàn thanh tra công tác in sao và coi thi gồm 46 đồng chí, trong đó thanh tra in sao đề thi: 01 đồng chí, thanh tra công tác coi thi: 45 đồng chí; Quyết định cử cán bộ giám sát hoạt động thanh tra thi: 01 đồng chí; Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi gồm 03 đồng chí. Dự kiến sẽ ban hành quyết định thanh tra công tác chấm thi gồm 11 đồng chí, thanh tra công tác phúc khảo bài thi: 03 đồng chí, thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp: 02 đồng chí.

+ Công an: 100 lượt người.

+ Y tế: 45 lượt người.

- Công tác rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn những người tham gia phục vụ kỳ thi: Khi thực hiện chuẩn bị về nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi, Sở GDĐT  đều có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan và chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, chọn cử cán bộ đảm bảo về điều kiện tiêu chuẩn theo quy chế thi để tham gia tổ chức Kỳ thi.

- Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 Sở GDĐT  sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường lực lượng nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn Quy chế thi

Trước những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở GDĐT  xây dựng kế hoạch truyền thông về Kỳ thi; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông tuyên truyền sớm về những nội dung điều chỉnh và những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng tham gia kỳ thi hiểu và nắm rõ mục đích của kỳ thi.

- Sở GDĐT đã thành lập các đoàn cán bộ tham gia tập huấn quy chế thi, tập huấn công tác chấm thi trắc nghiệm, công tác thanh tra do Bộ GDĐT  tổ chức.

- Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh tới toàn bộ đội ngũ Lãnh đạo các đơn vị trường, đội ngũ cán bộ nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi và tập huấn cho đội ngũ cốt cán trong công tác thi, tuyển sinh của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh (ngày 13,14/6/2020), tập huấn nghiệp vụ Thanh tra cho đoàn thanh tra của Sở GDĐT  (ngày 19/7/2020) ngay sau các đợt tập huấn thi do Bộ GDĐT  tổ chức.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh và phụ huynh về quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó nhấn mạnh một số điều chỉnh và điểm mới so với kỳ thi năm 2019. Triển khai cho thí sinh ĐKDT, nhập dữ liệu vào phần mềm thi theo đúng quy định và kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện đã tổ chức học tập quy chế thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh lớp 12, hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm, làm bài thi tổ hợp trực tiếp cho các thí sinh một cách cụ thể. Thảo luận, xử lý các tình huống trong quá trình coi thi.

- Tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Hội đồng thi trong khâu coi thi, bảo quản đề thi/bài thi cho các Trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, thanh tra, bảo vệ trước khi làm nhiệm vụ coi thi dự kiến vào 10h00 ngày 06/8/2020 và các Trưởng điểm thi có trách nhiệm tổ chức quán triệt quy chế coi thi tới toàn thể cán bộ làm thi và tổ chức cho thí sinh dự thi học tập quy chế thi tại điểm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi tại điểm thi.

- Trong các Ban thực hiện các khâu của kỳ thi được Trưởng ban triển khai đầy đủ, nghiêm túc tới cán bộ làm thi.

5. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp, thống nhất với các sở, ngành liên quan lên phương án tổ chức kỳ thi ở tất các các khâu.

- Phối hợp với cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông tuyên truyền sớm về những nội dung bổ sung và những điểm mới của kỳ thi TN THPT năm 2020 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện/thành phố đã chủ động trong việc phối hợp với ngành GDĐT xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ UBND các huyện/thành phố thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện; chuẩn bị về phương tiện và nhân sự để vận chuyển bài thi từ điểm thi về Hội đồng thi; xây dựng phương án hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị trường phối hợp với cơ quan liên quan tại địa phương có phương án đưa đón học sinh bán trú, nội trú đến các điểm thi đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay phương tiện đi lại,...

+ Thanh tra tỉnh: Xây dựng Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức  kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị trước, trong kỳ thi theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 16/7/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

+ Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, bảo vệ, trật tự viên và Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng cán bộ tham gia các khâu của  kỳ thi (sao đề, vận chuyển bàn giao đề đến các điểm thi, coi thi, chấm thi, bảo mật đề thi/bài thi); có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn giao thông cho thí sinh và lực lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các phương án để phòng chống dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

+ Sở Tài chính: Tham mưu bố trí đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành GDĐT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo phục vụ kỳ thi theo quy chế.

+ Công ty Điện lực: Xây dựng phương án cung cấp nguồn điện (kể cả nguồn điện dự phòng) và cử nhân sự phục vụ cho công tác in sao đề, công tác coi thi, chấm thi và làm phách bài thi tự luận đảm bảo theo quy định.

+ Tỉnh Đoàn: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đoàn thanh niên các cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi. Phối hợp xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn hoặc các tình huống bất thường về thiên tai bão lũ xảy ra trước, trong và sau kỳ thi.

+ Sở Giao thông vận tải: Xây dựng kế hoạch, lên phương án xử lý kịp thời đối với các tuyến đường hay xảy ra sạt sụt đảm bảo cho giao thông được thông suốt trong các ngày diễn ra kỳ thi.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, vận chuyển tài liệu thi bằng đường bưu điện trong và ngoài tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi. Tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời, không thất lạc, không nhầm lẫn.

+ Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh: Phối hợp tốt với ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về chủ trương, kế hoạch tổ chức trước, trong và sau kỳ thi trên phát thanh, truyền hình và Báo Lai Châu. Hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố trong việc phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi.

+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với lực lượng Công an xây dựng kế hoạch, bố trí phương án đảm bảo an toàn an ninh cho các Điểm thi vùng biên giới. Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh, cán bộ coi thi vùng biên giới di chuyển, đi lại tới địa điểm thi trong trường hợp thời tiết không thuận lợi hoặc có thiên tai bất thường xảy ra.

6. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi

- Đối với Hội đồng thi: Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC, kinh phí, máy tính, camera,…và nhân lực phục vụ kỳ thi, đảm bảo để triển khai kỳ thi tại tỉnh Lai Châu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt chất lượng. Chuẩn bị in ấn hồ sơ thi (gồm: danh sách thí sinh phòng thi, danh sách ảnh phòng thi, thẻ dự thi, phiếu thu bài thi, danh sách phòng chờ, danh sách nhận thẻ dự thi...và các hồ sơ thi khác) cho các điểm thi đảm bảo đúng quy chế và dự kiến bàn giao hồ sơ thi cho các trưởng điểm thi trước ngày 02/8/2020.

- Đối với 18 đơn vị trường được chọn làm địa điểm thi chính thức với 172 phòng thi được bố trí đảm bảo đủ điều kiện về ánh sáng, khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang (Tỉnh Lai Châu chỉ bố trí tối đa 21 thí sinh/phòng thi-do diện tích các phòng nhỏ hẹp) và 18 trường chọn làm điểm thi dự phòng: Đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, ấn phẩm thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng quy định của Bộ GDĐT ; bố trí phòng để tủ dựng đề thi, tủ đựng bài thi; phòng làm việc, phòng để đề/để bài thi đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ có công an và Phó trưởng điểm thường trực đêm; phòng công an, các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng y tế, phòng cách ly phòng chống dịch Covid-19,...đảm bảo có quạt mát, đèn chiếu sáng; lắp đặt thiết bị camera giám sát và vận hành chạy thử đảm bảo theo quy định. Các trường ở những địa bàn hay xảy ra lũ quét, sạt sụt vào mùa mưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Sở, có kế hoạch và phương án tổ chức nuôi, giữ học sinh trước, trong và sau kỳ thi để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

- Khâu chấm thi: Sở GDĐT đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị chấm thi, Camera giám sát phòng bảo quản bài thi, phòng chấm thi theo quy định của Quy chế.

- Tại phòng bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi tại Hội đồng thi: Sở GDĐT  chỉ đạo các điểm thi bố trí tủ để bài thi, đề thi riêng biệt (bài thi không để chung với tủ đựng đề thi); 01 bộ bàn ghế; 01 chiếc giường; nước uống; lắp đặt thiết bị camera giám sát và vận hành chạy thử theo chỉ đạo của Sở, dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu 21 ngày và không có kết nối với Internet, chuẩn bị nguồn điện dự phòng đảm bảo để thiết bị camera giám sát 24/24h;

- Phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi, phương án xử lý sự cố bất thường: Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao đã chủ động phối hợp với Sở GDĐT  xây dựng phương án xử lý khi có sự cố bất thường xẩy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả thí sinh dự thi và cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi. Phối hợp tốt với các sở, ngành đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra  

Sở GDĐT Lai Châu đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo (ngày 23/7/2020) đã ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác chuẩn bị  gồm 11 đồng chí, Đoàn thanh tra công tác in sao và coi thi gồm 46 đồng chí, trong đó thanh tra in sao đề thi: 01 đồng chí, thanh tra công tác coi thi: 45 đồng chí; Quyết định cử cán bộ giám sát hoạt động thanh tra thi: 01 đồng chí; Tổ trực thanh tra, kiểm tra thi gồm 03 đồng chí. Dự kiến sẽ ban hành quyết định thanh tra công tác chấm thi gồm 11 đồng chí, thanh tra công tác phúc khảo bài thi: 03 đồng chí, thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp: 02 đồng chí.

 Về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra: Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1380/SGDĐT-TTr ngày 16/7/2020 của Sở GDĐT về việc cử nhân sự tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Trên cở sở văn bản của Sở GDĐT, Thanh tra tỉnh đã có công văn  số 503/TTr-VP ngày 16/7/2020 về việc cử công chức tham gia giám sát hoạt động thanh tra thi.

Thanh tra Bộ GDĐT tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại tỉnh từ 26/7/2020 đến 28/7/2020.

Sở GDĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi theo Kế hoạch.

4. Tự đánh giá

Hội đồng thi Sở GDĐT Lai Châu phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, các tổ chức đoàn thể... đã và đang chuẩn bị  tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Những chiếc bể “khát nước”
Từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, huyện Than Uyên đã đầu tư hỗ trợ xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt (CNSH) mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Qua thời gian nhiều...
Cậu học trò hiếu học
Hăng hái trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường cùng với sự cần cù, nỗ lực học tập đã giúp em Đỗ Thành Đạt, học sinh lớp 10A1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) trở...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...