Thứ hai, 30/11/2020, 07:56 [GMT+7]

Đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội (*)

Thứ sáu, 23/10/2020 - 14:48'
(BLC) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Báo Laichâu Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ.

<> 16 đại biểu được bầu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu bế mạc Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra.

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội khẳng định: 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã chung sức, đồng lòng, phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, Đại hội cũng thẳng thắn phân tích những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm thiết thực, ý nghĩa để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vận dụng kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Từ những dự báo, phân tích bối cảnh, tình hình của nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chung, chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát thực tiễn, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí, là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 14 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy, 02 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội,

Những kết quả quan trọng mà Đảng bộ tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội hôm nay có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; sự động viên, chia sẻ của các tỉnh trong khu vực và cả nước, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí đại biểu, khách quý đã về dự, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực thi đua lao động sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đồng thời, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và tuyên truyền kịp thời về Đại hội.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và phục vụ Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV được Đại hội tin tưởng giao trọng trách sẽ là tập thể đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm nêu gương, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được sau 16 năm chia tách, thành lập tỉnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV.

Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.