Thứ hai, 22/04/2024, 16:20 [GMT+7]

Hội nghị báo cáo viên huyện Than Uyên tháng 2 năm 2024

Thứ sáu, 23/02/2024 - 22:52'
(BLC) - Chiều 23/2, Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2024 theo hình thức trực tuyến từ huyện đến cấp cơ sở.

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện, báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội huyện; các xã, thị trấn…

1

Quang cảnh hội nghị điểm cầu trung tâm huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây. Đồng thời được nghe quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện. Cụ thể như: Quyết định số 1010-QĐ/TU, ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Nghị quyết số 46-NQ/TW,  ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030...

Phát biểu định hướng thời gian tới, đồng chí Lê Thị Sâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Than Uyên đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp, các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tuyên truyền đưa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận vào thực tiễn; tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ và quyết tâm của hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đối với các chuyên đề tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả…

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...