Thứ năm, 18/07/2024, 23:39 [GMT+7]

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương

Thứ ba, 09/07/2024 - 15:39'
(BLC) - Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt các văn bản của trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung ương đến cơ sở với 15.644 điểm cầu trên toàn quốc và trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên.

Dự hội nghị điểm tại cầu Diên Hồng tại tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí: Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trung ương…

Đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.

1

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu các đảng ủy trực thuộc trung ương có các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV), BCH. Điểm cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương có các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, ủy viên BCH Trung ương Đảng, bí thư, phó bí thư, ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ…

2

Quang cảnh hội nghị điểm tại cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lai Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và tương đương; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu; báo cáo viên trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố; Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn lực lượng quân sự, biên phòng tỉnh…

Điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, điểm cầu cấp cơ sở có các đồng chí ủy viên BCH, nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy đang sinh sống trên địa bàn; Thường trực HĐND, UBND… dự hội nghị.

3

Các đại biểu điểm cầu tỉnh xem phim tài liệu: “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu được xem phim tài liệu: “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; được quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5

Việc triển khai các văn bản của trung ương nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Trong đó, giá trị cốt lõi của quy định xuất phát và hình thành từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững, đi trước thời đại trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định chỉ rõ những nội dung cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa để hoàn thiện nhân cách, bản thân.

Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và có bổ sung một số nội dung so với chỉ thị trước đây. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ các cấp; bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Chỉ thị số 35-CT/TW cũng điều chỉnh một số nội dung về tiêu chuẩn chung của cấp ủy viên và độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Trong đó, đối với Quy định số 144, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở.

Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35 - CT/TW. Từ đó, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thu Trang - Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.