Thứ tư, 24/04/2024, 22:52 [GMT+7]

Huyện Phong Thổ: Hiệu quả bước đầu từ Nghị quyết Trung ương 4

Thứ ba, 28/08/2012 - 15:15'
(BLC) - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” có tác động mạnh mẽ đối với các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Ngay khi Nghị quyết được triển khai ở các tỉnh, huyện, thị bước đầu đã có sự thay đổi đáng kể về chủ trương, đường lối và nhận thức. Phong Thổ là huyện vùng cao đã thực hiện khá hiệu quả Nghị quyết này.

Đảng bộ huyện Phong Thổ hiện có 56 tổ chức cở sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở, với 2.116 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo để mỗi chi, đảng bộ ở cơ sở đều làm tốt việc đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Theo đó, Đảng bộ huyện đã có những chương trình hành động cụ thể để quyết tâm làm trong sạch nội bộ đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh.

  Một buổi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ huyện Phong Thổ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Ngọc - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cho biết: “Đến thời điểm này, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ở các chi, đảng bộ trong huyện được thực hiện rất nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã được tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết đầy đủ và chi tiết. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức cán bộ. Bởi đây sẽ là tiền đề để nâng cao chất lượng của Đảng bộ và tiến tới xây dựng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong toàn huyện”.

Để thực hiện điều này, Đảng bộ huyện đã đặt ra một trong những nhiệm vụ quan trong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đối với cơ sở. Hàng năm, Đảng bộ huyện tăng cường các đồng chí đi học các lớp cao cấp về Đảng tại Trung ương và tỉnh, trung bình mỗi năm từ 10 -12 đồng chí đi học các lớp lý luận chính trị. Riêng đối với đội ngũ cán bộ xã (nhìn chung hiện nay đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng), Đảng bộ huyện cũng có phương án, kế hoạch quan tâm, bồi dưỡng thường xuyên, từng bước nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức.

Nói thêm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Hoàng Ngọc cho biết: “Một trong nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong thời gian tới là tập trung vào củng cố các cơ sở đảng còn yếu. Phấn đấu đến năm 2014 sẽ xóa bỏ những chi bộ sinh hoạt ghép”.

Trên tinh thần đó, huyện Phong Thổ đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết cùng với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, một số chỉ tiêu quan trọng của huyện trong những tháng đầu năm 2012 đạt khá toàn diện. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa đông xuân là gần 500ha (tăng 17ha so với cùng kỳ năm trước), năng suất bình quân đạt 54,3 tạ/ha, sản lượng đạt trên 2.500 tấn. Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày như: lạc, bông đạt 98% trở lên so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 195.933 con, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 2,65%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 39ha (tăng 1,5ha so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 32,76 tỷ đồng… Công tác giáo dục được chú trọng, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Tình hình chính trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ...

Có thể nói, nhờ triển khai hiệu quả Nghị quyết TW4 đã tạo động lực mới, khí thế mới để huyện vùng cao thêm nhiều khởi sắc, nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...