Thứ sáu, 19/04/2024, 12:14 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ tư, 01/12/2021 - 17:07'
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Than Uyên chú trọng triển khai nhiều giải pháp và vận dụng linh hoạt ở từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy. Qua đó, phát huy sức chiến đấu và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Huyện Than Uyên có 49 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện; 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Than Uyên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ về sinh hoạt chi bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về dự, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ ở các thôn, bản, khu dân cư. Việc sinh hoạt được diễn ra định kỳ hàng tháng ít nhất 1 lần, tập trung vào các chi bộ còn hạn chế, yếu kém. Các đồng chí được phân công có nhiệm vụ trao đổi, rút kinh nghiệm với chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ về những nội dung đã làm được, những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. Đồng thời, thông qua sinh hoạt, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập của các chi bộ được cấp ủy cấp trên lắng nghe, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Than dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt tại chi bộ bản Nà Phái.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đảng bộ xây dựng các chuyên đề sinh hoạt riêng phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Tuy nhiên phải dựa trên điều kiện, tình hình thực tế của khu dân cư, đơn vị. Các nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới, tránh đi vào lối mòn nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc.

Với những giải pháp cụ thể, cách làm đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện, nền nếp sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về nội dung sinh hoạt chi bộ. “Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở các TCCSĐ trong Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Cấp ủy các TCCSĐ và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng đảng. Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu ngày càng được thể hiện rõ nét, dân chủ được phát huy. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ được đề cao” - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ thêm.

Đến nay, 100% các chi, đảng bộ đều phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cơ bản chủ động và được nâng cao. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Cuối mỗi buổi sinh hoạt đều chấm điểm, xếp loại chất lượng theo đúng Quy định số 14, ngày 8/10/2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ được nâng lên và đạt được kết quả cao, tiêu biểu như: Chi bộ khu 4, khu 5b, khu 8 thuộc Đảng bộ thị trấn; chi bộ Nà Khương, Nà Dân thuộc Đảng bộ xã Mường Kim…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian tới, Huyện uỷ Than Uyên triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tiếp tục tăng cường quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng loại hình chi bộ đảng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ; duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy. Có giải pháp củng cố riêng đối với những tổ chức và cán bộ ở những chi bộ còn nhiều khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong Nhân dân. Coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến thực hiện tốt các quy định, nội quy về sinh hoạt chi bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...