Thứ ba, 28/03/2023, 02:28 [GMT+7]

Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh

Chủ nhật, 22/01/2023 - 01:37'
Mùa xuân đang đến trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo niềm tin và hy vọng về một năm mới với nhiều thắng lợi mới của đất nước, của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường một năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá xăng, dầu, nguyên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 gắn với khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,0%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 48,3 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2.300 tỷ đồng. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt cao như: tổng sản lượng lương thực có hạt, trồng rừng, tổng lượt khách du lịch...
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Trong năm qua, tỉnh đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Thổ, Hội chợ sâm Lai Châu, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2022… để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.
Bên cạnh đó, đã cơ bản hoàn thành việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm thực hiện, tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh đạt 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm 5%. Đặc biệt, tỉnh đã vận động được các nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện Đề án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của huyện Phong Thổ, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, khẩn trương triển khai với quyết tâm hoàn thành 600 căn nhà trong năm 2022.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt kết quả xuất sắc. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu.
Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã hoàn thành việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Tổ chức bộ máy và cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sâu sát, cụ thể và toàn diện hơn.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu với các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh.

Những kết quả đạt được trên đây có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Đạt được những kết quả đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Đó cũng là kết quả của tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, của quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Vui mừng và phấn khởi trước những kết quả đạt được, song để giữ vững thành quả chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh uỷ khoá XIV; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh vào năm 2024. Tăng cường nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Thực hiện tốt công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng.
Hai là, tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Trung ương phê duyệt. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó đạt như: môi trường, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại tỉnh. Tập trung hoàn thành sớm các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và công trình, dự án quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; hoàn thiện các thủ tục đầu tư triển khai dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, rừng, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Ba là, tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Sớm khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Bốn là, làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để tỉnh ta phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay trong năm 2024.
Nhân dịp năm mới và đón tết cổ truyền của dân tộc, xin gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! Năm mới đạt nhiều thắng lợi mới!

Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Giáo dục văn hóa giao thông cho giới trẻ: Vấn đề bức thiết
Những con số ngỡ ngàng chúng tôi vừa cập nhật được về tình hình trẻ từ 14-18 tuổi vi phạm quy định về an toàn giao thông (ATGT) thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đang gióng lên hồi chuông báo...
Đức và EU đạt thỏa thuận về sử dụng ô-tô sau năm 2035
Ðức và Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã đạt được thỏa thuận về tương lai của ô-tô sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035 nhằm chống biến đổi khí hậu.
Lý A Ánh làm giàu
Anh Lý A Ánh (dân tộc Dao ở bản Căn Co, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ) là điển hình trong phát triển kinh tế, từ 2 bàn tay trắng, anh vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...