Thứ tư, 24/04/2024, 23:14 [GMT+7]

Phong Thổ: Quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa XI)

Thứ tư, 22/08/2012 - 22:30'
(BLC) - Hội nghị được Huyện ủy Phong Thổ tổ chức hôm nay (22/8).

Đại biểu dự Hội nghị.

100% cán bộ chủ chốt trong huyện được được quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW 5 (khóa XI) như: Kết luận số 21-KL/TW về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 20 - KL/TW về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 22-KL/TW về Tổng kết Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 (khoá IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 23 - KL/TW “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Nghị quyết số 15 - NQ/TW về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; tổng kết 10 năm về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”…

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ  Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TW về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; Sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”…  

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ nhấn mạnh: “Sau khi dự Hội nghị quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Có kế hoạch tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện, tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm đảm bảo dân chủ và đạt hiệu quả cao; lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai…”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...