Thứ tư, 24/04/2024, 22:42 [GMT+7]

Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Thứ hai, 27/08/2012 - 16:51'
(BLC) - Hội nghị vừa được Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng nay (27/8).

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, 180 cán bộ, đảng viên CNVC-LĐ toàn ngành đã được nghe đồng chí Trần Văn Chí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW 5 (khóa XI) như: Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 20 - KL/TW về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 22-KL/TW về tổng kết Nghị quyết TW 7 (khoá IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 15 - NQ/TW về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; Kết luận số 23 - KL/TW về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Sau hội nghị, các chi bộ trực thuộc có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng gắn với hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan đơn vị trong toàn ngành. Đặc biệt, thông qua các hoạt động chiếu bóng vùng cao, thông tin lưu động, tuyên truyền miệng… tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhật Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...