Thứ sáu, 23/02/2024, 09:14 [GMT+7]

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thứ ba, 31/10/2023 - 13:55'
(BLC) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn thường xuyên chỉ đạo triển khai, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Tính đến nay, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ và 37 chi bộ trực thuộc; 129 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 1.887 đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trên địa bàn huyện có 44 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, những năm qua, Huyện ủy Nậm Nhùn luôn chú trọng tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và các hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, triển khai Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của trung ương, cấp ủy và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Cùng với đó, thực hiện toàn diện nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định, chú trọng giám sát thường xuyên; theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện đồng bộ, kịp thời thi hành kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Công khai kết quả kiểm tra để giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung trọng tâm được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Nhùn quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Nhùn quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên.

Ngoài ra, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT Huyện ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2021 đến nay, UBKT các cấp huyện Nậm Nhùn đã kiểm tra đối với 50 tổ chức đảng cấp dưới. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra đối với 14 tổ chức đảng, 13 lượt đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 36 tổ chức đảng. Giám sát đối với 43 lượt đảng viên, trong đó UBKT Huyện ủy giám sát đối với 8 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 1 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 35 lượt đảng viên. Qua đó, phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy kỷ luật 2 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở kỷ luật 2 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn. Gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát đã và đang được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại Đảng bộ huyện Nậm Nhùn. Qua đó, góp phần củng cố và ổn định tình hình chính trị trên địa bàn. Giữ vững niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên vào công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từ huyện đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân
Thời gian qua, Ban Dân vận Thành uỷ Lai Châu chủ động thực hiện công tác nắm tình hình trong nhân dân. Từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành từ...
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Từ một cô giáo còn nhiều bỡ ngỡ khi vào nghề, đến nay trở thành cán bộ quản lý là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của nhà giáo ưu tú Phạm Bạch Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường So...