Thứ năm, 09/02/2023, 16:10 [GMT+7]

Tập trung thảo luận, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh (*)

Thứ tư, 07/12/2022 - 10:01'
(BLC) - Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ mười hai. Báo Lai Châu Online giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, các vị đại biểu khách mời!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022, hôm nay HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ mười hai. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách mời và toàn thể cử tri trong tỉnh đã đến dự và theo dõi kỳ họp. Chúc các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi! Chúc kỳ họp thành công!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa HĐND tỉnh!

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trong đó HĐND tỉnh tổ chức 7 kỳ họp (2 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp chuyên đề) để bàn, quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Mỷ

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 những tháng đầu năm; thời tiết diễn biến thất thường; giá nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng cao; một số nguồn vốn được Trung ương giao muộn vào những quý cuối năm; một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương thiếu cán bộ, công chức, viên chức làm việc đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự đồng hành, chủ động, linh hoạt của HĐND tỉnh; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước giảm 24% so với năm 2021. Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đầu tư đạt thấp. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có dự án còn chậm. Một số lĩnh vực thiếu nguồn nhân lực; một số huyện thiếu nhiều biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng trong khi số biên chế chưa sử dụng còn nhiều. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện, thành phố trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2030; xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh; quy định định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ, thực hiện khuyến nông, các hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh và một số nghị quyết quan trọng khác.

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

HĐND tỉnh sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian phù hợp để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc thảo luận, thông qua các nghị quyết cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ; bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành và tình hình thực tiễn của địa phương để thảo luận, quyết định những nội dung kỳ họp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trong đó, lấy hiệu quả làm trung tâm để xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp.

 Đối với việc xem xét báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị tập trung vào đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

 Về vấn đề thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023, đề nghị bám sát nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của cấp trên.

Liên quan đến quyết định các nội dung chi, mức chi các chương trình, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đề nghị thực hiện đúng quy định theo các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh truyền hình trực tiếp các nội dung của kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát. HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp ý của cử tri để hoạt động của HĐND  tỉnh và công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Tòa soạn

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Siết chặt quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao
(BLC) - Hiện nay, xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đang siết chặt quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác đất hiếm trái phép. Người dân nâng cao nhận thức bảo vệ...
Vẹn tròn niềm tin yêu!
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cũng là dịp Đảng ta kỷ niệm ngày thành lập. 93 mùa Xuân, 93 năm Đảng lãnh đạo đất nước kiên trung, anh dũng, bản lĩnh và trí tuệ, đổi mới và phát triển để vượt qua chính...
Người lưu truyền những điệu khèn cổ
Cứ khi nào cái chân không mỏi, ông lại vác khèn vào bản thổi cho bà con nghe. Tiếng khèn của ông cất lên, mang đến niềm vui, sẻ chia nỗi buồn cùng bà con. Tiếng khèn cũng là nhạc cụ thiêng liêng,...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...