Chủ nhật, 26/05/2024, 16:22 [GMT+7]

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ sáu, 02/07/2021 - 13:58'
Đảng bộ xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng chí Cà Văn Chanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Mô cho biết: Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc, với 225 đảng viên. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và xây dựng củng cố, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; từ đó, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới từng đảng viên và cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia các phong trào thi đua, tự trau dồi, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn”.

Đảng bộ xã Mường Mô tích cực triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Coi đây là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước đây, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, một số cán bộ chủ chốt chưa thực sự gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy xã Mường Mô tập trung chỉ đạo xây dựng và đề cao việc thực hiện quy chế dân chủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ theo phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong hướng dẫn trình tự, phương pháp, nội dung đánh giá, kiểm điểm.

Đến nay, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có chuyển biến rõ nét, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng thảo luận, thống nhất và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng và phát triển đảng cũng như lãnh đạo Nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ảnh tư liệu

Chi bộ bản Mường Mô có 38 đảng viên. Năm 2020, qua đánh giá, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Lò Văn Minh - Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ bản chú trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên gắn với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đặt ra yêu cầu mỗi đảng viên phải thật sự là một điển hình gương mẫu, phát huy được vai trò là “cầu nối” đưa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân trong bản.

Đảng bộ xã Mường Mô tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, kiên quyết xử lý đúng quy định nếu có khuyết điểm ở các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, năm 2020, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 3 chi độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hơn 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ chú trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 26,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,04%.

Phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm tích lũy trong công tác xây dựng đảng, thời gian tới, Đảng bộ xã Mường Mô tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...