Thứ ba, 28/05/2024, 23:06 [GMT+7]
  1. Trang chủ
  2. Chính trị

Người Si La ơn Đảng - Kỳ 2: Đổi thay nhờ có Đảng

Trong nhận thức của dân tộc Si La (huyện Mường Tè), Đảng, Bác Hồ đã đem đến những đổi thay mang tính lịch sử đối với đồng bào. Nhờ sự quan tâm của...

V.I.Lê-nin với vấn đề giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên

V.I. Lênin là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân; để có thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) thì vai trò của đội ngũ đảng viên...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản...

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2019-2024

(BLC) - Sáng 23/5, UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2019-2024; phương hướng,...

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với...

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên giai đoạn 2019 – 2024

(BLC) – Ngày 22/5, UBND huyện Tân Uyên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 – 2024.

Ông Trần Thanh Mẫn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 22/5, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(BLC) - Sáng 22/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy...

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Sáng 22/5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước đối với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi kết quả...

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5

(BLC) - Ngày 21/5, UBND tỉnh khai mạc Phiên họp thường kỳ tháng 5.

Học Bác trong từng công việc

(BLC) - Sau 3 năm (2021-2023) thực hiện theo từng chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân...

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người - Động lực đưa Lai Châu đổi mới, hội nhập và phát triển

(BLC) - Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có...
“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Anh Cường làm kinh tế giỏi
Nếu nhắc đến một người dám từ bỏ công việc ổn định trong Nhà nước để về làm kinh tế khi bản thân chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm trong sản xuất thì người dân trong khu phố 1 (thị trấn Sìn Hồ, huyện...
Tam Đường siết chặt vùng trồng hoa hồng
(BLC) - Những năm qua, việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con huyện Tam Đường, tuy nhiên, để phát triển cây hoa hồng...