Thứ bảy, 22/06/2024, 05:51 [GMT+7]

Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Thứ tư, 28/09/2022 - 10:02'
(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3569/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Thời gian vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, người lao động ngành Y tế cả nước đã nỗ lực lớn, làm nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thành tích đạt được, hệ thống, thể chế, chính sách đối với ngành Y tế còn bất cập; dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với ngành Y tế và cả hệ thống chính trị. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững; Ủy ban nhân dân yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.

2. Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện và chỉ đạo hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cần thiết trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, kết nối, công khai thông tin về đấu thầu; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

- Tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực ngành Y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tuyển dụng công chức và tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo số lượng, đúng cơ cấu theo vị trí việc làm, nhất là việc tuyển dụng bác sỹ còn thiếu so với quy định.

- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện, chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. Tập trung phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; phát huy lợi thế y học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe. Triển khai hiệu quả chương trình tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Thực hiện đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đảm bảo thực chất chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế (khám, chữa bệnh từ xa, thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng, kết nối cơ sở cung ứng thuốc, hồ sơ sức khỏe, làm sạch dữ liệu tiêm chủng...).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo theo quy định.

4. Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các nhiệm vụ, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực y tế đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành, khai thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí; phối hợp trong bố trí đất, triển khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở y tế mới (nếu có) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

5. Các sở, ngành, địa phương liên quan, nhất là Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố chú trọng thực hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc và các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên của ngành Y tế theo các chế độ chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ động, đi trước” để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác, đấu tranh chống các luận điệu, thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn ngành Y tế, củng cố hình ảnh “thầy thuốc như mẹ hiền”.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời giải quyết đối với các vướng mắc, khó khăn trong thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế của tỉnh, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.