Thứ hai, 27/05/2024, 02:15 [GMT+7]

Tinh gọn tổ chức bộ máy ở Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thứ sáu, 26/10/2018 - 21:30'
(BLC) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, KBNN tỉnh Lai Châu đã và đang triển khai quyết liệt các phương án tinh gọn bộ máy theo lộ trình, chủ trương chung của toàn ngành nhằm xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, KHBN tỉnh đã phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện nghiêm Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức để đảm bảo việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy của KBNN tỉnh được thông suốt, hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Phong - Giám đốc KBNN tỉnh cho biết, cùng với đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết, KBNN đã chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh về việc tinh gọn bộ máy của đơn vị để có sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và của các đơn vị trên địa bàn khi triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy. Gắn việc sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức quản lý với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo không làm tăng biên chế đã được giao...

Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Nhờ sự chủ động, nỗ lực vào cuộc, KBNN tỉnh đã thực hiện khá tốt việc cải cách, tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn. Trước thời điểm 1/6/2018, KBNN có 7 phòng chức năng tham mưu, giúp việc giám đốc, 1 phòng Giao dịch và 7 KBNN huyện trực thuộc. Từ ngày 1/6/2018, KBNN tỉnh đã triển khai thực hiện giải thể phòng Giao dịch, còn lại 7 phòng chức năng. Công chức của phòng Giao dịch được bố trí về phòng Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước và Phòng Kế toán Nhà nước theo đúng hướng dẫn của KBNN Việt Nam. Cán bộ, công chức có sự di chuyển về vị trí mới khẩn trương nắm bắt các nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo thông suốt, không để ách tắc.

Hiện KBNN Lai Châu có 136 cán bộ công chức. Tại KBNN tỉnh có 64 cán bộ công chức và 1 hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định 68, (trong đó, Ban lãnh đạo 3 đồng chí; phòng Kế toán Nhà nước có 15 công chức; phòng Kiểm soát chi ngân sách nhà nước có 16 công chức; phòng Thanh tra - Kiểm tra: 6 công chức; phòng Tài vụ: 5 công chức; phòng Tổ chức cán bộ: 4 công chức; phòng Tin học: 4 công chức; Văn phòng 11 công chức và 1 HĐLĐ theo Nghị định 68). KBNN các huyện có 71 cán bộ, công chức (bình quân mỗi KBNN huyện 10 cán bộ, công chức). Bộ máy tổ chức của KBNN các huyện so với trước cũng giảm các chức danh như: Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Kế toán và Tổng hợp (tổ chức bộ máy của KBNN huyện gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và các giao dịch viên).

Thực hiện chiến lược phát triển ngành KBNN đến năm 2020, KBNN Việt Nam đã triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc". Đề án đã được KBNN tỉnh áp dụng và triển khai đến KBNN các huyện, chính thức thực hiện từ 1/10/2017. Theo đó, tại KBNN tỉnh, toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước (gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) được kiểm soát tập trung tại phòng Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, phòng Kế toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thanh toán và làm báo cáo quyết toán với cơ quan Tài chính.

Thực hiện tập trung các khoản thu, KBNN tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Thuế, Tài chính, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức công tác thu ngân sách nhà nước theo hướng ngày một hiện đại và hiệu quả. Theo đó, năm 2017, KBNN tỉnh đã mở rộng tài khoản chuyên thu tại cả 3 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn (gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đầu tư và Phát triển, Công thương). Qua đó đã góp phần cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục cho các tổ chức và cá nhân nộp thuế; tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước. Đến cuối tháng 9/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là trên 7.622 tỷ đồng, trong đó, thu trên địa bàn (ngân sách địa phương được hưởng) 1.458 tỷ đồng đạt 78% dự toán (kế hoạch giao 1.896 tỷ đồng).

Thực hiện sự chỉ đạo của KBNN Việt Nam cùng với việc triển khai TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc), KBNN tỉnh đã và đang áp dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ cho hoạt động của ngành cũng như áp dụng thống nhất cho cơ quan, đơn vị tham gia vào TABMIS. Từ đó, đảm bảo khả năng cung, ứng thông tin đầy đủ, kịp thời, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành NSNN của cơ quan tài chính và chính quyền các cấp.

Các lĩnh vực quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý kiểm soát thu, chi ngân sách, quản lý cải cách điều hành ngân quỹ nhà nước đều được KBNN triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt là xây dựng hệ thống thanh toán trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn. Từng bước hướng tới mục tiêu “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử.”

Thời gian tới, song song với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, KBNN tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Kho bạc các cấp có trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ. Tích cực luân phiên vị trí công tác của cán bộ, để cán bộ phấn đấu nỗ lực vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống và phục vụ ngày một tốt hơn khách hàng khi đến giao dịch tại KBNN.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...