Thứ tư, 27/10/2021, 20:08 [GMT+7]
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Người cao tuổi các cấp

Thứ sáu, 17/09/2021 - 08:58'
5 năm qua, bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, hoạt động các tổ chức hội người cao tuổi (NCT) các cấp trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hệ thống tổ chức hội chưa được tổ chức đồng bộ. Thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặc biệt từ năm 2020 đến nay đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đời sống một bộ phận NCT, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Chính sách đối với đội ngũ cán bộ hội, nhất là cấp cơ sở còn bất cập. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ cho hoạt động hội còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh thăm vườn mía do người cao tuổi ở phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) làm chủ.

Trong điều kiện đó, Hội NCT các cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, 7 chỉ tiêu đã được xác định. Nổi bật là chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác NCT. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh thành các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện. Tổ chức hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Đến nay, 100% huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, bản, tổ dân phố có tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 7.700 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 33.200 người. Gắn củng cố tổ chức hội với làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Phương thức, nội dung hoạt động của các cấp hội có chuyển biến khá rõ nét, đặc biệt là việc duy trì chế độ sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc, lề lối làm việc. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT đạt nhiều kết quả thiết thực. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NCT, đến nay có hơn 4.000 NCT được hưởng trợ cấp xã hội. Năm 2020, thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ NCT bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đã có 6.700 NCT được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Phát huy truyền thống “kính lão trọng thọ” nhân các ngày lễ, tết, các cấp hội tổ chức trọng thể lễ chúc thọ, mừng thọ; bình quân mỗi năm tổ chức cho 2.800 NCT; thăm hỏi, tặng quà cho 16.500 NCT có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ nhà ở cho 160 hộ NCT với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng. 5 năm qua đã có trên 85.000 lượt NCT được khám sức khoẻ định kỳ, được tư vấn sức khỏe miễn phí, đến nay, tỷ lệ NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp. Vai trò NCT được phát huy, đã quan tâm, động viên, khuyến khích NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, trên 1.200 NCT được công nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội NCT các cấp đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 NCT trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Tích cực vận động toàn dân triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng phát triển quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT ở cơ sở với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội NCT tỉnh quyết liệt chỉ đạo thành lập 25 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 1.064 thành viên tham gia, huy động nguồn lực đạt trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 260 thành viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho NCT. Hội NCT các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh biên giới. Vận động cán bộ, hội viên tích thực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tổ hòa giải ở cơ sở, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Hàng năm, trên 85% NCT đạt danh hiệu “tuổi cao, gương sáng”, trên 80% số hộ gia đình NCT đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Kết quả trên khẳng định phong trào hoạt động của hội những năm qua phát triển khá sâu rộng và toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò và vị thế, uy tín của tổ chức hội trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Về phương hướng hoạt động trong những năm tới, Hội NCT các cấp trong tỉnh xác định tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp hội. Làm cho mỗi cán bộ hội viên có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hội trong tình hình mới. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội NCT các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, thực sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm công tác hội. Tiếp tục đổi mới các hình thức, tập hợp, phát triển hội viên. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCT, nhất là các chính sách mới, trọng tâm là chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT, chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dưỡng sinh, tạo môi trường điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tập trung phát triển mạnh các loại hình câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tiếp tục xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT ở cơ sở với hình thức phù hợp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành chức năng, tạo điều kiện thuận lợi để NCT phát huy vai trò, kinh nghiệm của NCT trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, các cuộc vận động lớn, bảo đảm các phong trào thi đua phát triển thường xuyên, liên tục. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình tiên tiến tiêu biểu.

Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tin rằng trong những năm tới, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu mới. Qua đó, góp sức cùng với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội NCT các cấp.

Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
Thời gian gần đây, chủng vi rút cúm gia cầm thể độc lực cao A/H5N8 xuất hiện tại một số tỉnh của nước ta. Tam Đường là địa phương có số lượng đàn gia cầm lớn, để dịch không xâm nhập vào địa bàn,...
Doanh nhân đồng hành cùng đất nước
Doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế trong bối...
Đảng viên trẻ trách nhiệm
Trong một lần đến xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) tình cờ chúng tôi gặp đảng viên Tòng Văn Toàn (26 tuổi, dân tộc Thái ở bản Nà Hoi). Ấn tượng về anh khiến chúng tôi nhớ mãi là sự năng nổ, hoạt...
Cần nghiêm khắc xử phạt
(BLC) - Những ngày này, người dân ai cũng phấn khởi bởi con số về các trường hợp mắc Covid-19 trong cả nước liên tục giảm sâu. Nhưng, bên cạnh đó, số người từ các vùng dịch di chuyển về tỉnh gia...