Thứ bảy, 19/09/2020, 11:47 [GMT+7]

Lai Châu: Giải pháp bứt phá để cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ năm, 04/06/2020 - 09:16'
Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều hành động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh một cách thực chất, tuy nhiên kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Để có thể bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, Lai Châu tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (Bộ Chỉ số DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2020. Đây được coi như một bước đi mạnh mẽ, nỗ lực cải cách của tỉnh Lai Châu hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh một cách toàn diện.

sss

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tỉnh Lai Châu đã có nhiều hoạt động nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh theo quan điểm của Chính phủ trong những năm qua. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã nhấn mạnh: “Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…”, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng áp dụng và phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các cơ quan hành chính công, lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo”. 

Đặc biệt trong năm 2019, với quyết tâm chính trị cao và mong muốn tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng chỉ số PCI, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 304/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh; ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành chỉ tiêu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2019; trên cơ sở chỉ số PCI áp dụng cho cấp tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 2480/UBND-TH ngày 05/12/2019 về việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương Lai Châu; tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp với phương châm “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động; thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu và kiện toàn tổ chức Hội doanh nhân trẻ tỉnh...

Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như kỳ vọng đặt ra. Để có thể bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, tỉnh Lai Châu tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Ngay từ đầu năm 2020, UBND tiếp tục ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt, ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (Bộ Chỉ số DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2020. Đây được coi như một bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách của tỉnh Lai Châu hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh một cách toàn diện.

Lần đầu tiên tại Lai Châu, DDCI Lai Châu sẽ tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụ thể là các hộ kinh doanh, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, các các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương một cách hệ thống. Thông qua kết quả trên, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh. Mục tiêu cuối cùng chính là mang lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho các chủ cơ sở sản xuất, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế tại tỉnh.

DDCI được xây dựng nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động cải thiện công tác quản lý, điều hành kinh tế tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà đầu tư, để hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bao trùm. Điều này cũng trực tiếp mang lại lợi ích về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bộ Chỉ số DDCI là công cụ rất cần thiết để UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, UBND huyện và thành phố; giúp cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố nhận ra những điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động điều hành, từ đó xác định những vấn đề trọng tâm cần cải cách và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao đổi với các doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2019.

Ngay sau khi ban hành, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số DDCI nhằm nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban ngành và cấp huyện; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu mỗi sở, ban, ngành, địa phương phải thực sự phát huy, thể hiện được rõ vai trò của mình, quyết liệt hơn nữa trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu kỳ vọng, Bộ Chỉ số DDCI sẽ thúc đẩy cải thiện chất lượng quản lý, điều hành, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố nhằm tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương. Qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra những "Quyết sách" kịp thời để cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cập nhật: Thứ 4, 03/06/2020 | 19:06 66/Tuyết Anh/http://laichau.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Những chiếc bể “khát nước”
Từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, huyện Than Uyên đã đầu tư hỗ trợ xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt (CNSH) mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Qua thời gian nhiều...
Cậu học trò hiếu học
Hăng hái trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường cùng với sự cần cù, nỗ lực học tập đã giúp em Đỗ Thành Đạt, học sinh lớp 10A1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) trở...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...