Thứ năm, 18/07/2024, 23:32 [GMT+7]

Phát động Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai

Thứ tư, 02/03/2022 - 08:10'
Sáng 1-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 trung ương, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng.

Chia sẻ thông tin, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho biết, mục đích cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là văn kiện Đại hội XIII; lan tỏa nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19"… đặt ra yêu cầu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần các tuyến bài viết chính luận, bảo đảm sắc sảo về luận cứ, giàu tính chiến đấu và mang tính định hướng cao.

Về chủ đề bài viết dự thi, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, trong đó cần chú ý các tuyến bài: Kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; kiên định bảo vệ các các nguyên tắc xây dựng Đảng...

Cùng với đó, bảo vệ, lan tỏa những nội dung cốt lõi, những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII; quán triệt sâu sắc nội dung và ý nghĩa của cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước, như: Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo...; đấu tranh, phản bác trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị trên tất cả lĩnh vực.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 trung ương trong năm 2022, được phát động trên phạm vi toàn quốc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 trung ương và kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả; phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại sự kiện, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu một số câu hỏi về kế hoạch, nội dung, thể lệ cuộc thi. Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết trên tạp chí và báo với loại hình in hoặc điện tử. Bài viết tham gia dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố, không trùng lặp với các công trình đã công bố. Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30-7-2022. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2022 nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tổ chức lần đầu tiên năm 2021 với phạm vi trong hệ thống trường Đảng và Ban Tuyên giáo các cấp. Tuy nhiên, với 8.129 bài dự thi và sự tham gia tích cực, bài bản, sáng tạo của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, cuộc thi đã thành công vượt dự kiến, thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện ý thức, tâm huyết và trách nhiệm cao của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cập nhật 18:46 thứ ba ngày 01/03/2022/hanoimoi.com.vn/Theo Thu Phương (TTXVN)  

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.