Thứ bảy, 13/07/2024, 06:55 [GMT+7]

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai

Thứ năm, 27/04/2023 - 08:13'
Hội đồng Chung khảo Cuộc thi đã thống nhất lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, trong đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự đoạt giải Ba Giải dành cho báo Trung ương với tác phẩm: “Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc vai trò của Đảng và các lãnh tụ của Đảng” của tác giả Đình Tăng.

Tối 26/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai; phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3 (năm 2023-2024).

Dự buổi Lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 


Quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” là cuộc thi viết được tổ chức thường niên nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Cuộc thi đã động viên, khích lệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân cả nước viết về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; góp phần để tinh thần bảo vệ Đảng thấm vào toàn dân, toàn quân; nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, từ đó xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi báo chí với quy mô toàn quốc viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của Báo Quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kế thừa kinh nghiệm và tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi lần thứ hai có sự phát triển cả về đối tượng, số lượng bài dự thi, thể loại báo chí và chất lượng các tác phẩm tham dự.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng, nét mới của cuộc thi lần này không chỉ thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí tướng lĩnh, nhà báo ở các cơ quan báo chí trong cả nước, mà còn có sự tham gia của người nước ngoài và cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Hầu hết các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phân tCh, làm sâu sắc những vấn đề có tính căn bản cốt lõi về hệ tư tưởng của Đảng; làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ và khẳng định những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam; bám sát thời sự, phản ứng nhanh nhạy, đấu tranh kịp thời, kiên quyết với những thông tin sai trái, xấu độc, thù địch xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây; vạch trần mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; xuyên tạc đường lối quốc phòng-an ninh của Đảng.

Ba tập thể có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. 

Ba tập thể có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. 

“Cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo chí khác về đề tài chính luận; mà còn là sự kết nối, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các nhà báo trong cả nước chung sức, đồng lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng” - Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Báo Quân đội nhân dân cần bám sát, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của toàn xã hội. 

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 2 (năm 2022-2023). 

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 2 (năm 2022-2023). 

 Tạo sức lan tỏa đối với nhiều cơ quan báo chí

Được phát động từ tháng 4 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023, Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 2 (năm 2022-2023) do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức đã nhận được hơn 640 tác phẩm dự thi đến từ gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước ở 3 khối: Khối báo Trung ương, Khối báo địa phương và Khối tạp chí. Trong đó có 120 tác phẩm được lựa chọn đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Ban Tổ chức cho biết, các tác giả tham dự cuộc thi đã tiếp tục làm sáng tỏ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, góp phần làm cho công chúng ngày càng hiểu biết đầy đủ, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị căn cốt về hệ tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhiều tác phẩm tiếp tục đi sâu phân tích những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ và khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Một số tác phẩm thể hiện tính mới mẻ khi đưa ra những luận cứ, luận điểm, luận chứng sâu sắc để bóc mẽ sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề giải phóng con người, bảo vệ nhân phẩm và quyền con người của Chủ nghĩa Mác; giá trị công bằng xã hội trong Chủ nghĩa Mác.

Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm: Giải dành cho báo Trung ương; giải dành cho báo địa phương; giải dành cho tạp chí. Trong đó có: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Giải Nhất Khối báo Trung ương được trao cho GS, TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương với tác phẩm: “Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trên Báo Quân đội nhân dân.

Giải Nhất khối báo địa phương được trao cho nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Đặng Huy Cường, Đặng Vũ Hoàng Thái, Báo Quân khu 4 với tác phẩm: “Phát huy “tại chỗ” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đăng trên Báo Quân khu 4.

Giải Nhất Khối Tạp chí được trao cho tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với tác phẩm: “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật” đăng trên Tạp chí Cộng sản.


Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải Ba với tác phẩm: “Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc vai trò của Đảng và các lãnh tụ của Đảng” của tác giả Đình Tăng. 
Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng trao giải cho 1 tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko, với tác phẩm “Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9.5”; và khen thưởng 3 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi, gồm: Tạp chí Lý luận Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Báo Quân khu Hai và Báo Bắc Giang.

Nhân dịp này, thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (năm 2023-2024). Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc cả nước. Tác phẩm dự thi đã được đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong thời gian từ ngày 1/4/2023 -  15/3/2024). 

Tác phẩm dự thi có thể là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thể loại báo chí (chính luận, phỏng vấn, phản ánh) và thời gian đăng liên tục. Mỗi bài không quá 2.500 từ. Năm nay, cuộc thi tiếp tục có cơ cấu giải thưởng dành riêng cho báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí, với tổng số 30 giải, tổng trị giá giải thưởng 465 triệu đồng.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, GS, TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” có sức mạnh lan tỏa lớn trong quân đội và nhân dân. Đây cũng là một trong những nỗ lực trong việc tìm tiếng nói đồng thuận chung của toàn Đảng, toàn dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  "Việc kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là thái độ tôn trọng sự thật lịch sử, bảo vệ chân lý và đạo lý, giữ vững niềm tin khoa học, ra sức trau dồi đạo đức cách mạng trong sáng và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, mà còn là mệnh lệnh của cuộc sống, là sự thôi thúc và giục giã từ trái tim của mỗi chúng ta" -  GS, TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Nói về Cuộc thi, nhà báo Đình Tăng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” là một đề tài tương đối khó, đòi hỏi người viết dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ đề, tập trung đầu tư công sức, trí tuệ, kiến thức tổng hợp cao; đồng thời, phải kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức cũ và kiến thức mới, có góc nhìn, cách tiếp cận mới, cách thể hiện mới nhằm tăng sức thuyết phục với người đọc.

Nhà báo Đình Tăng cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cơ quan báo chí. Vì vậy, Ban Tổ chức Cuộc thi cũng có thêm những gợi mở, định hướng giúp người viết đi đúng trọng tâm vấn đề; chú trọng hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
I.Khối báo Trung ương

1 tác phẩm đoạt giải nhất: Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh (GS, TS Hoàng Chí Bảo)

2 tác phẩm đoạt giải nhì
1. Những kẻ giảo hoạt với lá bài “nhân quyền” (Đăng Trường)
2. Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta (Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương)

3 tác phẩm đoạt giải ba
1. Bí thư cấp ủy chống bệnh xa dân (Dương Hòa-Hoàng Liên Việt)
2. Tỉnh táo trước cái nhìn định kiến về Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 (PGS,TS Phạm Quang Long)
3. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc vai trò của Đảng và các lãnh tụ của Đảng (Đình Tăng)

4 tác phẩm đoạt giải khuyến khích
1. “Tô hồng” báo cáo, giấu giếm khuyết điểm-căn bệnh nghiêm trọng mối nguy khôn lường (Mè Quang Thắng-Phạm Kiên)
2. Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực-cơ sở lý luận của “cách mạng màu” (Đại tá Lê Thế Mẫu)
3. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở huyện đảo Trường Sa (Anh Hiếu)
4. Không được lợi dụng tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật (Hà Nhân)

II.Khối báo địa phương
1 tác phẩm đoạt giải nhất: Phát huy “tại chỗ” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Hồ Minh Quân, Nguyễn Đức Cương, Đặng Huy Cường, Đặng Vũ Hoàng Thái)

2 tác phẩm đoạt giải nhì
1. Sửa chữa những khuyết tật của quyền lực (Nguyễn Khánh Ly)
2. Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Nguyễn Tuấn Anh, Thế Phương)

3 tác phẩm đoạt giải ba
1. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- liều thuốc đặc trị “chủ nghĩa cá nhân” trong môi trường Quân đội (Nguyễn Văn Tuân)
2. Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước (Đào Đức Hanh)
3. Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Đỗ Hoàng Lam)


4 tác phẩm đoạt giải khuyến khích
1. Muốn Đảng mạnh, phải giữ gìn và phát huy “vốn liếng” của Đảng (Trương Thị Điệp)
2. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo (Đào Phạm Hoàng Quyên)
3. Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Mạnh Hà)
4. Lên án cổ súy cho hành vi phạm tội ở Việt Nam (Ngô Tiến Mạnh)

III.Khối tạp chí
1 tác phẩm đoạt giải nhất: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật (Nguyễn Mạnh Cường)

2 tác phẩm đoạt giải nhì
1. Phải chăng “Không liên kết với nước này để chống nước kia” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi? (PGS, TS Phan Trọng Hào)
2. Khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng (PGS, TS Nguyễn Duy Bắc)


3 tác phẩm đoạt giải ba
1. Bảo vệ, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trách nhiệm đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay (Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân)
2. Báo mạng điện tử thực hiện sứ mệnh “phò chính, trừ tà” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch (Nguyễn Thị Hằng Thu)
3. Nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Nam bộ hiện nay (TS Nguyễn Đình Thái, Trần Quốc Phương Duy)

4 tác phẩm đoạt giải khuyến khích
1. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới (Ngô Đình Phiếm, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Bằng, Trần Minh Đức, Lê Văn Phong)
2. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội Facebook trong tình hình mới (Nguyễn Đình Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Thương)
3. Phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới (TS Nguyễn Văn Nghĩa)
4. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với chính sách quốc phòng “bốn không” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo (Đại tá Vương Tuấn Bích)

1 tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài: Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9-5 (G.S. Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam)

* Khen thưởng 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi: Tạp chí Lý luận chính trị, Báo Quân khu Hai, Báo Bắc Giang.

Cập nhật Thứ tư, 26/04/2023 22:48 (GMT+7)/Huy Lê/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Vươn lên từ lầm lỡ
Từng là chủ một doanh nghiệp thế nhưng chỉ vì một phút tin người, anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã vướng vào vòng lao lý và trả giá bằng bản án 3 năm tù giam. Sau...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.