Thứ hai, 30/11/2020, 07:59 [GMT+7]

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Thứ tư, 07/10/2020 - 17:14'
(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2174/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Các Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình luôn thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh tham gia.

Các Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình luôn thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh tham gia.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thông điệp (khẩu hiệu) tuyên truyền của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 là: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020; Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Chấm đứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em…

Nội dung các hoạt động trọng tâm được triển khai bao gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ cở giới năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 cấp tỉnh tại huyện Tam Đường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và  trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở các ngành, đơn vị, địa phương. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo. Thời gian tổ chức tổng kết trước ngày 25/12/2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch; Kiểm tra, giám sát, tình hình triển khai thực hiện Tháng hành động tổng hợp kết quả báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị bảo đảm hiệu quả, thiết thực; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành động. 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai Tháng hành động năm 2020. Bố trí, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch và các hoạt động trong Tháng hành động tại địa phương. Giao UBND huyện Tam Đường chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ cở giới năm 2020 tại huyện Tam Đường.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.