Thứ sáu, 19/07/2024, 01:20 [GMT+7]

Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Thứ ba, 02/07/2024 - 14:57'
(BLC) - Sáng 2/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 20.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Khuất Hữu Dực – Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn II (Ủy ban Kiểm tra Trung ương); các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố…

6

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế làm việc số 19-QC/TU, ngày 12/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo nêu rõ kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Theo đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

1

Quang cảnh hội nghị.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm các cấp, ngành, địa phương đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát các chỉ đạo điều hành của trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 3,9%. Tốc độ tăng giá trị ngành công nghiệp đạt 13,6%. Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 14,4 tiêu chí/xã; đã có 204 sản phẩm của 89 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 12,57 triệu USD, đạt 31% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 647,8 tỷ đồng (bằng 66,5% kế hoạch, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước).

3

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

3

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế làm việc số 19-QC/TU, ngày 12/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỉnh được công nhận chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng mạnh, vượt 1,4 lần chỉ tiêu kế hoạch cả năm, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống, giúp người lao động thoát nghèo bền vững. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực, quan tâm thu hút đầu tư và đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. 

5

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và định hướng nội dung thảo luận.

6 tháng cuối năm 2024, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: tập trung rà soát các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, dự kiến khó đạt trong năm 2024; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; chuẩn bị các nội dung xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2026-2030. Hoàn thành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2012-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

4

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị cũng thông qua các báo cáo: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế làm việc số 19-QC/TU, ngày 12/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kế hoạch đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và kế hoạch tài chính, ngân sách 3 năm 2025-2027. Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

Đại diện Huyện ủy Nậm Nhùn tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung như: đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, khuyết điểm đề xuất nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; về số lượng, thành phần các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành sớm, cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo quán triệt, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo khung thời vụ; tập trung thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 19/5/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2045. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quy chế làm việc của Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, vốn đầu tư năm 2025; xây dựng Kế hoạch tài chính 3 năm 2025 - 2027, đảm bảo cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh hằng năm...

Đông Khôi - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.