Thứ tư, 24/04/2024, 23:04 [GMT+7]

Lai Châu: Chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

Thứ hai, 27/08/2012 - 16:29'
(BLC) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau khi chia tách, thành lập tỉnh mới (năm 2004) Lai Châu phải đối mặt với khó khăn rất lớn về đó là bộ máy tổ chức mang tính chắp vá, thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Nhận thức được điều đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đặt ra quyết tâm phải kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền - đoàn thể.

Buổi họp bất thường của Đảng bộ xã Khun Há, huyện Tam Đường.

Trước hết cần phải củng cố các thôn bản chưa có chi bộ, đảng viên góp phần tăng thêm nguồn lực cho Đảng. Ban Thường vụ đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ”. Đồng thời, ban hành Quy định cụ thể một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Trên cơ sở Nghị quyết, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch thực hiện. Tập trung tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng những nơi chưa có hoặc có ít đảng viên, những thôn, bản, trường học, trạm y tế chưa có chi bộ đảng. Với sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng, từ khi chia tách đến nay đã kết nạp được 5.903 đảng viên, nâng tổng số đảng viên các xã, phường thị trấn lên 11.769. Đến hết năm 2009, 100% thôn, bản có đảng viên; nâng cấp 31 chi bộ cơ sở xã lên Đảng bộ cơ sở; thành lập mới 665 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Chi bộ Đài TT-TH thị xã Lai Châu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Sau mỗi kỳ Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn chủ động nắm tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở thông qua việc ban hành hàng loạt các nghị quyết như: “Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2006 – 2010 và giai đoạn 2011 - 2015”; xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn giai đoạn 1011 - 2015”; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác… Phân công các đồng chí UV BCH, BTV Tỉnh uỷ phụ trách địa bànđể theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề án, nghị quyết.

Với chủ trương đó, từ năm 2002 đến nay, toàn tỉnh đã cử 11.068 lượt cán bộ, công chức xã đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị. Nhờ đó, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, chất lượng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên tại chỗ được nâng cao.

Hoạt động của HĐND các cấp từ tỉnh đến xã, phường có nhiều chuyển biến trong việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đặc biệt, bám sát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp trên, nghị quyết của cấp uỷ, để ban hành nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND các cấp được củng cố, kiện toàn cũng có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được yêu cầu quản lý hành chính nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở ngày càng được phát huy, nên dân chủ cơ sở được tôn trọng và sự phối hợp giữa mặt trận, các đoàn thể với các ngành chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả quan trọng.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã bước đầu khắc phục tình trạng hẫng hụt về đội ngũ cán bộ. Cấp uỷ đảng ở cơ sở đã từng bước khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ trong sạch vững mạnh tăng từ 29,2% (năm 2002) lên 44,9% (năm 2011); tỷ lệ yếu kém giảm từ 3,65% (năm 2002) xuống còn 2% (năm 2011).

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Lai Châu tiếp tục xác định xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đảm bảo chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân, Mặt trận và đoàn thể là cầu nối giữa Đảng - Nhà nước và nhân dân, tạo mối quan hệ phối hợp một cách chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng, HĐND, UBND, cán bộ chuyên trách Mặt trận, các đoàn thể và công chức chuyên môn ở xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở…

 

Anh Nhi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...