Thứ sáu, 27/11/2020, 23:49 [GMT+7]

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ hai, 19/10/2020 - 09:50'
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc là nhiệm vụ có tính chất bao trùm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong mọi thời kỳ phát triển.

Những năm qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, xây dựng khối ĐĐK các dân tộc. Nội dung, phương thức vận động tập hợp có nhiều đổi mới, đa dạng hơn; phát huy tính tích cực của cá nhân tiêu biểu, các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc, các giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp đã đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động thiết thực có sức lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tham gia. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người nghèo tại huyện Than Uyên.

Một trong những kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp Nhân dân chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới; phối hợp biên soạn và phát hành 15.000 cuốn tài liệu tuyên truyền; tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 1.000 cán bộ ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, trị trấn; tổ chức tuyên truyền tại cơ sở 4.745 cuộc với trên 350.029 lượt quần chúng tham gia. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ ở mỗi cấp đều lựa chọn mô hình, nội dung cụ thể để vận động, kêu gọi ủng hộ và tranh thủ sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Với sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền và nội dung vận động đã phát huy được vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của Nhân dân; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được duy trì và nhân rộng ở khu dân cư như: thị trấn văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, tự quản vệ sinh môi trường, điện sáng nông thôn, dòng họ học tập, xã không có tệ nạn ma túy, không sinh con thứ 3… góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 82,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 78,3% thôn, bản, khu phố văn hóa; 3/12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 35/96 xã và 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vận động Nhân dân hiến hơn 914.368m2 đất, góp 65.671 ngày công lao động... xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; qua đó đã vận động được nguồn lực xã hội khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà ĐĐK cho người nghèo. Đến nay, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ người nghèo làm mới và sửa chữa 657 nhà ĐĐK; tổ chức tặng trên 3.300 suất quà cho các hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán; vận động trên 35 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức trong ủng hộ và tiêu dùng hàng Việt Nam. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đã khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả kinh tế; thúc đẩy việc quảng bá và giới thiệu các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ ở địa phương.

Trong giai đoạn tới (2020-2025), để tạo bước đột phá trong phát huy sức mạnh khối ĐĐK các dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng và hành động phấn đấu thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy được vai trò của MTTQ các cấp là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; phát huy tính tích cực của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tích cực tham gia hoạt động của mặt trận các cấp. Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động; các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các cấp, các ngành phát động; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, lắng nghe dân, gần dân, sát dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh kịp thời những khó khăn, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng và củng cố các tổ hòa giải cơ sở. Tích cực tham gia ý kiến trong việc ban hành các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp vừa “hồng” vừa “chuyên"; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở.

Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Nguy hại từ vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật
(BLC) - Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, phần lớn người dân sau khi sử...
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...