Chủ nhật, 27/09/2020, 03:32 [GMT+7]
Đẳng bộ thành phố Lai Châu

Thành tựu trong một nhiệm kỳ

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:14'
Với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá và sự vào cuộc quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lai Châu đạt được những thành tựu rất quan trọng; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Thành phố trẻ đang vươn mình hội nhập và phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch. Trong đó, tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển nông nghiệp hàng hóa; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, nhiều cơ sở lưu trú, siêu thị, chợ, điểm du lịch gắn với văn hóa các dân tộc, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vui chơi, giải trí của khách du lịch và Nhân dân. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mở rộng, với nhiều thành phần kinh tế tham gia, ngành nghề đa dạng, dần thích ứng thị trường, làm ăn hiệu quả, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, với tốc độ khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư và các thiết chế văn hóa. Đến nay, hầu hết các tuyến đường nội thị đều lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, thảm cỏ; đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, nước sạch... gần phủ kín, ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại, sản xuất và đời sống của Nhân dân. Công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị đã đi vào nề nếp, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, nhiều tuyến phố văn minh đang được xây dựng và đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Đến nay, thành phố Lai Châu đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng đô thị thông minh và hướng tới xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II.

Đồng Chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lai Châu thăm mô hình trồng rau thủy canh trên địa bàn xã San Thàng.

Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa chất lượng cao, bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Lúa đặc sản, chè chất lượng cao, mắc-ca, hoa, rau sạch, thủy sản sạch. Nhiều mô hình kinh tế trang trại tổng hợp quy mô hộ gia đình, nhóm hộ được xây dựng, mở rộng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất, sản lượng cây trồng trên một đơn vị diện tích tăng cao, nhiều sản phẩm nông sản hàng hóa đã có thương hiệu và đứng vững trên thị trường như các sản phẩm chè, gạo tẻ râu, rượu, rau thủy canh... hướng tới thực hiện chương trình OCOP mỗi xã, phường một sản phẩm.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển khá, thành phố Lai Châu là đơn vị đứng đầu trong toàn tỉnh về các mặt; trong đó, giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn đạt chất lượng cao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng nâng cao về chất lượng. Các hoạt động thông tin, truyền thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh; bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nhiều phong trào khác của các tổ chức đoàn thể, hội, khu dân cư… được triển khai và lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, địa phương và tầng lớp Nhân dân. Công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách người có công, nhân đạo từ thiện… đang dần được xã hội hóa và được các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia bằng những hành động và việc làm thiết thực.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Hiện, Đảng bộ thành phố có 43 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 3.014 đảng viên, kết quả xếp loại hàng năm trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng yếu kém, trên 98% tổ chức cơ sở đảng và 95,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong nhiệm kỳ kết nạp được 414 đảng viên. Bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố và các xã, phường, tổ dân phố, bản được sắp xếp, kiện toàn đúng tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành việc sáp nhập xã Sùng Phài của huyện Tam Đường về thành phố Lai Châu. Tăng cường và nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; cải cách hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” triển khai đồng bộ và hoạt động hiệu quả. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành nội dung sinh hoạt tư tưởng và nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Chính trị ổn định, giữ vững quốc phòng - an ninh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa thành phố Lai Châu với huyện Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, nước bạn Lào, giữa các thành phố kết nghĩa trong khu vực và các huyện trong tỉnh tiếp tục mở rộng, với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Lai Châu đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới để phát triển. Với tiềm năng, lợi thế và những thành quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng, tiền đề cho thành phố vững bước phát triển. Để đạt được mục tiêu “Phát triển thành phố Lai Châu hướng tới đô thị loại II” và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đề ra, Đảng bộ thành phố Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tranh thủ các nguồn lực, thu hút đầu tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung công nghệ cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị, quản lý đất đai, môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng đô thị thông minh. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, chăm sóc người có công. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác, hội nhập và phát triển.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những thành quả đạt được là quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu. Tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng văn minh, hiện đại, hướng tới đô thị loại II.

Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Hố “bẫy” trên đường
Hơn một tháng nay kể từ khi xảy ra vụ sạt trôi cống thoát nước làm sạt đứt 2/3 đường tại km350+400, quốc lộ 32 thuộc bản Nà Phái (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) khiến các phương tiện di chuyển qua...
Cựu chiến binh làm theo Bác
Với cách làm cụ thể, thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đường lan tỏa việc học và làm theo Bác. Mỗi hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế, trở thành...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...