Thứ sáu, 21/01/2022, 19:46 [GMT+7]

Than Uyên đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế

Thứ hai, 04/10/2021 - 21:09'
(BLC) - Nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn, những năm qua huyện Than Uyên đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

Ông Lò Văn Hương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: “Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính, vì vậy thời gian qua, huyện chú trọng sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn. Nổi bật trong năm nay, huyện thực hiện giải thể phòng Y tế và đưa chức năng quản lý y tế về Văn phòng UBND huyện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, huyện đã sáp nhập phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện”.

a

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (Trong ảnh: Công chức xã Phúc Than, huyện Than Uyên chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19).

Được biết, huyện Than Uyên thực hiện tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đối với các xã, thị trấn tiến hành rà soát số lượng dân cư, diện tích; số thôn bản, tổ dân phố; số lượng cán bộ công chức cấp xã, số người hoạt động không chuyên trách; phân loại đơn vị hành chính cấp xã để kiện toàn, sắp xếp, xây dựng các phương án sáp nhập các bản, khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, huyện.

Từ thực hiện các Nghị quyết trên, so với năm 2015, số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện giảm từ 11 xuống còn 8 đơn vị (do sáp nhập, hợp nhất, giải thể 3 đơn vị). Đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giảm 13 đơn vị (do sáp nhập, từ 48 trường, giảm xuống còn 35 trường). Các phòng chuyên môn giảm từ 13 phòng xuống còn 12 (giải thể phòng Y tế). Đối với cấp xã thực hiện 9/12 xã, thị trấn, giảm 36 thôn bản; giảm 354 người hoạt động không chuyên trách thôn, bản.

Ông Phùng Thanh Trang – Phó Phòng Nội vụ huyện Than Uyên cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế lộ trình trong 5 năm, mỗi năm giảm 10% với số lượng tinh giản cấp huyện là 200 người. Phòng tập trung rà soát các đối tượng thuộc khung đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc một lần được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế hoặc đối tượng thuộc Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 để các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách phù hợp. Sau khi rà soát, cán bộ chuyên môn phòng phân tích các điều kiện tiêu chuẩn của từng cá nhân; phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn trực tiếp xuống gặp gỡ từng cá nhân để phân tích rõ chế độ chính sách mà họ được hưởng. Từ đó, các cá nhân hiểu và có nhu cầu đăng ký nguyện vọng, tự nguyện viết đơn nghỉ theo chế độ”.

Qua thực hiện tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến hết tháng 9/2021, huyện Than Uyên có 261 biên chế nghỉ và biên chế cắt giảm (vượt kế hoạch giao 30,5%); đối với cấp xã đã thực hiện tinh giản được 47 người (vượt kế hoạch giao 14,63%).

Chị Nguyễn Thị Hương - một trong những cá nhân thuộc diện tinh giản biên chế trong năm 2021, chia sẻ: Trước đây tôi công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Mấy chục năm công tác giờ đã ngoài 50 tuổi nên nhiều cải cách, đổi mới trong chuyên môn tôi không thực hiện được nên đã có những năm không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi được cán bộ Phòng Nội vụ và cơ quan tuyên truyền về các chế độ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108, Nghị định số 143 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đối với viên chức thấy hữu ích và phù hợp với bản thân tôi đã đăng ký. Tôi được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi và được thanh toán tiền theo chế độ. Tôi thấy việc làm này là phù hợp vì không chỉ được nghỉ hưu theo chế độ mà tôi còn có thêm một khoản tiền để bảo đảm ổn định cuộc sống.

Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ, của tỉnh được huyện Than Uyên triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng bộ máy hành chính từ Trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn, năng động, hiệu quả hơn.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chống biến đổi khí hậu: Thực tế hay mơ hồ?
Trong suốt cả năm 2021, một loạt báo cáo mới đều đặn được Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đưa ra đã củng cố một thông điệp rõ ràng: Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe...
Nghị lực vượt khó của chị Dự
Không khuất phục trước hoàn cảnh, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chị Mào Thị Dự - hội viên phụ nữ ở bản Mường Mô 1, xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) thoát nghèo, trở thành điển hình của tổ chức hội...
Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư,...