Thứ năm, 29/10/2020, 23:40 [GMT+7]

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Thứ sáu, 18/09/2020 - 14:50'
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt Nghị quyết 18, 19-NQ/TW) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), thành phố Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy, thành phố Lai Châu bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bám sát nội dung kế hoạch tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp tổ dân phố, bản. Tuyên truyền để cán bộ, công nhân, viên chức, Nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, tránh tình trạng người hiểu, người không hiểu gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, thành phố về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.
Từ cách làm trên, thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng như: thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Xây dựng, thực hiện kế hoạch bố trí, sắp xếp cơ quan chuyên môn và viên chức đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; xây dựng Đề án chuyển bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố về Đài Truyền thanh thành phố để thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Giải thể 1 đơn vị, sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành 1 đơn vị (giảm 3 đơn vị); sáp nhập 8 đơn vị trường học thành 4 đơn vị (giảm 4 đơn vị); rà soát hợp nhất 53 ban chỉ đạo các cấp thành phố xuống còn 38 ban chỉ đạo. Sau giải thể, sáp nhập đã giảm 15 vị trí quản lý, 16 người làm việc thuộc các vị trí hỗ trợ, phục vụ so với quy định. Thực hiện tinh giảm 19 biên chế, hiện nay tổng biên chế hành chính của thành phố giảm 16,5% so với năm 2015. Rà soát, sáp nhập 21 bản, tổ dân phố thành 10 bản, tổ dân phố (giảm 11 bản, tổ dân phố). Thực hiện 24% bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản; 80% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản là đảng viên.
Nhìn chung sau sáp nhập tổ chức, bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) trao đổi công việc.

Điển hình là thành phố thực hiện việc sáp nhập xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) và xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) để thành lập xã Sùng Phài mới thuộc thành phố Lai Châu. Theo đó, ngày 21/3/2020, thành phố công bố lễ sáp nhập, điều chỉnh toàn bộ 21,60km2 diện tích tự nhiên, 1.898 nhân khẩu của xã Sùng Phài vào thành phố Lai Châu. Nhập toàn bộ 28,06km2 diện tích tự nhiên, 2.374 nhân khẩu của xã Nậm Loỏng vào xã Sùng Phài (mới) thuộc thành phố Lai Châu. Sau khi sáp nhập, xã Sùng Phài có tổng diện tích đất tự nhiên 4.966ha, quy mô dân số 4.340 người. Cùng với đó, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Sùng Phài và 3 trường học mới tiếp nhận.
Anh Nguyễn Quang Hải - Phó Bí thư Thường trực xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) cho biết: “Trước khi sáp nhập xã Sùng Phài và Nậm Loỏng thành một, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức tuyên truyền, triển khai tới tất cả đảng viên, công chức, viên chức Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân cũng như giải thích về mục đích của chủ trương sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền cơ sở, lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết giải quyết tốt công việc được giao để bộ máy cấp ủy, chính quyền hoạt động hiệu quả. Sau sáp nhập, xã có 8 biên chế từ xã Sùng Phài cũ chuyển về, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, xã sắp xếp, ổn định công việc cho các đồng chí theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ và chức năng nhiệm vụ được giao. Cơ bản đến nay các đồng chí ổn định về mặt tinh thần, yên tâm công tác”.
Thành phố duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo đúng quy định. Đến nay, toàn thành phố có tổng số 1.288 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm 83,2%, cao đẳng chiếm 9,3%, trung cấp chiếm 7,3%. Trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn thành phố ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Riêng 6 tháng đầu năm nay có 5 cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết nghỉ tinh giản; hiện đang trình cấp có thẩm quyền tinh giản biên chế đối với 8 người.
Với cách làm thận trọng, chắc chắn, thành phố Lai Châu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, từ đó sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nậm Mạ “khát” nước sinh hoạt
Dù mùa mưa hay mùa khô những năm qua người dân xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) vẫn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nước không đủ dùng nhiều hộ dân phải góp tiền xây dựng bể...
Cô học trò hiếu học
Với 26,5 điểm (trong đó: toán 9.0, hóa 9.0, lý 7,75 điểm), em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Bình Lư (huyện Tam Đường) là thí sinh nữ duy nhất của tỉnh Lai Châu đỗ Học viện...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...