Thứ hai, 30/11/2020, 09:19 [GMT+7]

Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

Thứ hai, 26/10/2020 - 11:12'
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Lai Châu phỏng vấn đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về những giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ.

Phóng viên (P.V): Xin chúc mừng đồng chí đã được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy! Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có đánh giá gì về thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín và năng lực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong đó thống nhất cao về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu cao nhất là xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Kết quả của Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao của 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết của trên 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới.

P.V: Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định những giải pháp nào để lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra?

Đồng chí Giàng Páo Mỷ: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 4 chương trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm này, Đảng bộ tỉnh đã thống nhất 6 giải pháp trọng tâm. Trước hết là phải kịp thời tổ chức quán triệt, học tập và quyết liệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội và đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm. Tập trung nguồn lực cao nhất, cơ chế, chính sách tạo động lực tốt nhất cho phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tập trung khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên mậu cửa khẩu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đẩy mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại theo chiều sâu. Thực hiện đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Giải pháp quan trọng nữa là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

P.V: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự kiện trọng đại, mở ra một chặng đường phát triển mới cho tỉnh, nhân dịp này đồng chí có nhắn nhủ gì tới cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh?

Đồng chí Giàng Páo Mỷ: Vui mừng và phấn khởi trước thành công của Đại hội, tôi mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, biến khó khăn, thách thức thành động lực và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Nhóm P.V (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.